Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 13.07.1982 tarihli ve 17753 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2690 sayılı kanunla, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasını sağlamak, bu konudaki düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak üzere kurulmuştur. Nükleer enerjinin kullanımı sırasında oluşabilecek iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmak için gereken ilke ve esasları belirlemek TAEK’in önemli görevleri arasındadır.

TAEK, görevlerini yerine getirmek üzere diğer faaliyetlerine ilave olarak yoğun bir şekilde eğitim faaliyeti yürütmektedir. Nükleer enerjinin kullanımına yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesi ve nükleer enerjinin kullanımı ile ilgili konularda çalışanların radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında ülkemizde nükleer teknoloji ve radyasyon uygulamaları alanında çalışacak personelin vasıflarının belirlenmesi, bu alanda çalışacak personelin belirlenen vasıflara uygun kişiler arasından seçilmesinin sağlanması ve uygun vasıfta yeterli sayıda personel yetiştirilmesi amacıyla  radyasyondan korunma, radyasyon güvenliği, nükleer güç, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, nükleer güvence, nükleer teknoloji ile nükleer teknik ve radyasyon uygulamaları konusunda eğitim hizmetleri TAEK tarafından verilmekte olup, bu alanlarda görev yapacak  Kurum personeli ile Kurum dışı çalışanların yetiştirilmesini sağlaması, bu kapsamda etkin ve verimli bir eğitim için gerekli araştırmaların yapılması ve yaptırılması, Ülkemizde nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliğine ilişkin halkın ve çevrenin radyasyondan korunması ile ilgili hususlarda kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının yapılması ayrıca, bunlara ilişkin diğer ilgili hizmetleri yerine getirilmesi amacıyla Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) Müdürlüğü kurulmuştur. Yeni TAEK Kanunun çıkmasıyla Merkezin adı; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (EYDB) olmuştur. Daire faaliyetini TAEK’in Ankara Beşevler’deki kampüsünde sürdürmektedir. EYDB nükleer alanda TAEK tarafından verilen bütün eğitim hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, eğitimde standardizasyona yönelik çalışmaların yapılması ve bu eğitimlerin bazılarının uygulanması görevlerini yürütmektedir.

TAEK programlı eğitim hizmetlerine ilave olarak çeşitli üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerinin mesleğe hazırlanmasını sağlamak üzere staj hizmetleri de vermektedir.

TAEK, eğitim hizmetlerini yerine getirirken yıllık programlar hazırlamakta ve Kurum dışına verilecek eğitim hizmetlerini internet sitesinde duyurmaktadır. Bu kapsamda EYDB tarfından hazırlanmış ve Kurum Başkanlığınca onaylanmış olan TAEK Ulusal Kurs Programı internet sitemizde sunulmaktadır.