Beş Günlük Radyasyondan Korunma Kursları 

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Kursları (Çalışan):

“Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)” olmak isteyenler bu kursa katılamaz. Bu kurs sonunda verilen sertifika 5 yıl geçerlidir. Beş yılın sonunda eğitime yeniden katılarak veya eğitime katılmadan sadece sınava girerek sertifika yenilenir. 

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Kursları (RKS):

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği(8 Temmuz 2005 / 25869) kapsamındaradyografi cihazlarını kullanan kuruluşlarda “Radyasyondan Korunma Sorumlusu, (RKS)” olan veya olmak isteyen personel katılabilir. Çalışanlar bu kursa katılamaz. Bu kurs sonunda verilen sertifika 5 yıl geçerlidir. Beş yılın sonunda eğitime yeniden katılarak veya eğitime katılmadan sadece sınava girerek  sertifika yenilenir. 

Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursları:

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği kapsamındakullanılan araç tarama, sabit proses kontrol, taşınabilir nükleer ölçüm (yoğunluk ve nem ölçüm vb.), kuyu tipi ölçüm, kabinli skopi ve analiz cihazlarını kullanan kuruluşlarda “Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)” olacak personel ile bu cihazları kullanan personel katılabilir. Endüstriyel kaynakların imalatı, bakım ve onarım faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarda “Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)” olabilecek personel de bu kurslara katılabilir. Bu kurs sonunda verilen sertifika için halihazırda geçerliliği belirlenmiş bir süre bulunmamaktadır. 

Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Kursları:

Hurda, geri dönüşüm, ve gözetim firmalarına yönelik “Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)” olabilecek personel ile bu firmalarda sabit radyasyon ölçüm (SRÖ) sistemleri ve taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı kullanan personel katılabilir. Bu kurs sonunda verilen sertifika için halihazırda geçerliliği belirlenmiş bir süre bulunmamaktadır.

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (17 Haziran 2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) gereği hurda ithalatı, ihraçaatı yapan,  geri kazanım ve işleme tesislerinde sabit ve taşınabilir radyasyon ölçüm cihazlarını kullanacaklar bu eğitime katılmalıdır. 

Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Kursları:

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (24 Mart 2000 / 23999)kapsamındahastanelerde kullanılançeşitliX-ışın cihazlarının “Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)” olabilecek personel ile bu cihazları kullanan personel katılabilir. Sağlık alanında imalat, bakım ve onarım faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarda “Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)” olan veya olabilecek personel de bu kurslara katılabilir.

TAEK Mevzuat gereği söz konusu cihazların lisanslanmasında;

a) Fizikçi, fizik mühendisi veya nükleer enerji mühendisleri,
b) Sağlık meslek lisesi mezunu radyoloji teknisyenleri,
c) Pratisyen ve uzman (radyoloji ve nükleer tıp hariç) hekimler, 

yapılan sınav sonrasında başarı sertifikası almaları durumunda, “Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)” olabilirler.  Mevzuat da zorunlu olmadığı halde, radyolog hekim, diş hekimi, veteriner hekimi, radyoloji teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenleri de bu kursa katılabilirler. 

Diğer meslek grupları söz konusu kursa katılabilir ama RKS olamazlar. Örneğin,  hemşire, lise mezunu ve diğer sağlık çalışanları bu kursa katılıp, başarı sertifikası alsa bile, RKS olamazlar. Bu kurs sonunda verilen sertifika için halihazırda geçerliliği belirlenmiş bir süre bulunmamaktadır. 

Bir Günlük Radyasyondan Korunma Kursları:

-Endüstride Çalışanlar İçin: Hurda ve geri dönüşüm kuruluşlarına yönelik taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı kullanımını içeren radyasyon güvenliği eğitimi.

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (17 Haziran 2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) gereği toplama ve ayrıma tesislerinde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı kullanacaklar da bu eğitime katılabilir. 

-Sağlık Alanında Çalışanlar İçin: X-ışını cihazlarını kullanan (Radyoloji, Üroloji, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Ortopedi, Diş hekimliği, Gastroenteroloji-ERCP ve Biyomedikal bölümleri) ile bu cihazların bakım onarımını yapan personele yönelik eğitim. 

Bir günlük eğitimler Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (ANAEM/ANKARA) ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığında (TGDB/İSTANBUL)  gelen talepler doğrultusunda düzenlenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim aldıklarını belirten bir yazı kursun gerçekleştirildiği Merkez tarafından verilir. (Söz konusu belge “Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)” olmak için yeterli değildir.)