TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TANISAL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA KURSU (TRRK)

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI (EYDB) - KURS PROGRAMI

 

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

09:00-09:30

KAYIT 

 

 

 

09:30-10:00

AÇILIŞ ve BİLGİLENDİRME

RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ

 

X-IŞINI GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE CİHAZLARI-1

X-IŞINI İNCELEMELERİNDE HEKİM, HASTA VE ÇALIŞANLARIN RADYASYON DOZLARI VE DOZ AZALTMA TEKNİKLERİ – 1

10:00-10:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 1

 

10:45-11:00

ARA

11:00-11:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 2

 

RADYOLOJİDE ZIRHLAMA

 

X- IŞINI GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE CİHAZLARI-2

X-IŞINI İNCELEMELERİNDE HEKİM, HASTA VE ÇALIŞANLARIN RADYASYON DOZLARI VE DOZ AZALTMA TEKNİKLERİ – 2

 

11:45-12:30

UYGULAMA

(BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ)

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ MEVZUATI

 

12:30-14:00

YEMEK ARASI

14:00-14:45

RADYASYONUN ÖLÇÜLMESİ

 

RADYASYON KAYNAKLARININ LİSANSLAMA SİSTEMİ

 

 

X-IŞINI CİHAZLARININ KALİTE KONTROLU 

UYGULAMA

(SKOPİ- FLOROSKOPİ)

14:45-15:30

UYGULAMA  (ÖLÇME)

 

15:30-15:45

ARA

15:45-16:30

İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ  

 

KİŞİSEL DOZİMETRE VE KULLANIMI

 

UYGULAMA 

(RÖNTGEN)

KURSUN DEĞERLENDİRMESİ