TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL RADYOGRAFİDE RADYASYONDAN KORUNMA KURSU (ERRK)

(TGDB . EYDB) – KURS PROGRAMI

 

1. gün 

2. gün 

3. gün 

4. gün 

09:00-09:30

KAYIT 

 

 

 

09:30-10:00

AÇILIŞ ve BİLGİLENDİRME

RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ MEVZUATI

 

RADYOGRAFİ CİHAZ ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 

 

10:00-10:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 1

 

10:45-11:00

ARA

 

 

 

11:00-11:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 2

 

RADYASYON KAYNAKLARI VEKULLANIM ALANLARI

 

RADYASYON KAYNAKLARININ LİSANSLAMA SİSTEMİ

 

RADYASYON KAZALARININ NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÖNLENMESİ 

 

11:45-12:30

UYGULAMA

(BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ)

 

12:30-14:00

YEMEK ARASI

 

 

 

14:00-14:45

RADYASYONUN ÖLÇÜLMESİ

 

UYGULAMA             

( ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ )

RADYOAKTİF MADDELERİN GÜVENLİ TAŞINMASI + (Video)

 

UYGULAMA

(Endüstriyel Radyografi)

 

14:45-15:30

UYGULAMA

(ÖLÇME)

 

15:30-15:45

ARA

 

 

 

15:45-16:30

İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ

 

KİŞİSEL DOZİMETRE VE KULLANIMI

 

 

 

İNTERAKTİF YOKLAMA

 

UYGULAMA

(Endüstriyel Radyografi)