TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA RADYASYONDAN KORUNMA KURSU (EURK)  

(TGDB . EYDB)– KURS PROGRAMI

 

1. gün 

2. gün 

3. gün 

4. gün 

09:00-09:30

KAYIT 

 

 

 

09:30-10:00

AÇILIŞ ve BİLGİLENDİRME

RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ MEVZUATI

 

 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA RADYASYONDAN KORUNMA -1

 

10:00-10:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 1

 

10:45-11:00

ARA

 

 

 

11:00-11:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 2

 

RADYASYON KAYNAKLARI VE KULLANIM ALANLARI

 

RADYASYON KAYNAKLARININ LİSANSLAMA SİSTEMİ

 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA RADYASYONDAN KORUNMA -2

 

11:45-12:30

UYGULAMA 

(BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ)

 

12:30-14:00

YEMEK ARASI

 

 

 

14:00-14:45

RADYASYONUN ÖLÇÜLMESİ

 

RADYASYON KAZALARININ NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÖNLENMESİ 

 

RADYOAKTİF MADDELERİN GÜVENLİ TAŞINMASI + (Video)

 

UYGULAMA

(Endüstriyel Uygulama)

 

14:45-15:30

UYGULAMA 

(ÖLÇME)

 

15:30-15:45

ARA

 

 

 

15:45-16:30

İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ

 

KİŞİSEL DOZİMETRE VE KULLANIMI

 

UYGULAMA          

( ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ )

UYGULAMA

(Endüstriyel Uygulama)