TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

RADYASYON ÖLÇÜMÜ VE RADYASYONDAN KORUNMA KURSU (RÖRK)

(TGDB . EYDB) – KURS PROGRAMI

 

1. gün 

2. gün 

3. gün 

4. gün 

09:00-09:30

KAYIT 

 

 

 

09:30-10:00

AÇILIŞ ve BİLGİLENDİRME

RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ

 

TESİS GİRİŞLERİNDE RADYOAKTİF MADDE İZLEME

 

RADYOAKTİF MADDELERİN GÜVENLİ TAŞINMASI

 

10:00-10:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 1

 

10:45-11:00

ARA

 

 

 

11:00-11:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 2

 

RADYASYON KAYNAKLARI VE KULLANIM ALANLARI

 

UYGULAMA

( ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ )

RADYOAKTİF MADDENİN PAKETLENMESİ

11:45-12:30

UYGULAMA 

(BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ)

 

12:30-14:00

YEMEK ARASI

 

 

 

14:00-14:45

RADYASYONUN ÖLÇÜLMESİ

 

RADYASYON KAZALARININ NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÖNLENMESİ

 

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMİNE İLİŞKİN MEVZUAT

 

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

 

14:45-15:30

UYGULAMA  (ÖLÇME)

 

15:30-15:45

ARA

 

 

 

15:45-16:30

 

KİŞİSEL DOZİMETRE VE KULLANIMI

 

 

İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ

 

HURDALARDA RADYOAKTİVİTE

 

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER