TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

NÜKLEER TIPTA RADYASYONDAN KORUNMA KURSU (NTRK)

                  TGDB  -  KURS PROGRAMI 

 

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

09:00-09:30

KAYIT 

 

 

 

09:30-10:00

AÇILIŞ ve BİLGİLENDİRME

RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ

 

NÜKLEER TIPTA MESLEKİ IŞINLAMALAR VE ALINAN DOZLAR

RADYOİZOTOP

ÜRETİMİ

10:00-10:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 1

10:45-11:00

ARA

11:00-12:00

 

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 2

 

KİŞİSEL DOZİMETRE VE KULLANIMI

RADYOAKTİF MADDELERİN GÜVENLİ TAŞINMASI

UYGULAMA

RADYOİZOTOP JENERATÖRLERİ

 

12:00-13:30

YEMEK ARASI

13:30-14:15

İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ -I 

 

RADYASYONUN ÖLÇÜLMESİ

 

 

NÜKLEEER TIP LABORATUVARLARINDA RADYASYON GÜVENLİĞİ

RADYOFARMASÖTİKLER

14:15-15:00

İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ-II  

UYGULAMA

( ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ )

15:00-15:15

ARA

15:15-16:00

RADYASYON GÜVENLİĞİ MEVZUATI

 

HASTA DOZLARI VE TABURCU EDİLME KOŞULLARI

 

NÜKLEER TIPTA ATIKLARIN GÜVENLİĞİ

RADYOFARMASÖTİKLERİN KALİTE KONTROLÜ