TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

RADYOAKTİF MADDE TAŞIMACILIĞINDA RADYASYONDAN KORUNMA KURSU (RMTRK)

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI (EYDB) – KURS PROGRAMI

 

1. gün 

2. gün 

3. gün 

4. gün 

09:00-09:30

KAYIT       

09:30-10:00

AÇILIŞ ve BİLGİLENDİRME

İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ

 

RADYOAKTİF MADDELERİN PAKETLEMESİ

 

RADYASYON KAYNAKLARININ LİSANSLAMA SİSTEMİ

10:00-10:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 1

 

10:45-11:00

ARA

     

11:00-11:45

RADYASYONLA İLGİLİ KAVRAMLAR – 2

 

RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ    

RADYOAKTİF MADDELERİN GÜVENLİ TAŞINMASI + Video

 

RADYASYON KAZALARININ NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÖNLENMESİ 

 

  

 

11:45-12:30

UYGULAMA

(BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ)

 

12:30-14:00

YEMEK ARASI

 

 

 

14:00-14:45

RADYASYONUN ÖLÇÜLMESİ

 

RADYASYON KAYNAKLARI VEKULLANIM ALANLARI 

RADYOAKTİF MADDENİN GÜVENLİ TAŞINMASI MEVZUATI

 

TÜRKİYE’DE RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ

14:45-15:30

UYGULAMA  (ÖLÇME)

 

15:30-15:45

ARA

 

 

 

15:45-16:30

KİŞİSEL DOZİMETRE VE KULLANIMI

 

NÜKLEER VE RADYOAKTİF MADDELERİN TAŞINMASINDA EMNİYETİN SAĞLANMASI

ACİL DURUM PLANLAMA VE HAZIRLIĞI

UYGULAMA

(İNTERAKTİF YOKLAMA)