“Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” revize edilerek 06 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu ilgili taraflara duyurulur.