Kurumumuzda yükseköğretim öğrencilerinin staj işlemleri, 16.11.2016 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Yükseköğretim Öğrencilerinin Staj Yapmalarına İlişkin Yönerge” çerçevesinde yürütülmektedir.

Staj başvuruları; 02-30 Nisan 2018 tarihleri arasında kabul edilecek olup, staj dönemi ise Haziran- Eylül 2018 tarihleri arası belirlenecek süreleri kapsamaktadır.

02 NİSAN 2018 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILACAK BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Stajyer Olma Şartı: Staj yapacak öğrencinin staj başvurusunun yapıldığı tarihte yükseköğretim kurumlarının Kurum tarafından belirlenen lisans eğitimi veren bölümlerinde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması şartı aranır.

Staj başvuruları, öğrencilerin bağlı olduğu üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yetkili imza ve resmi başvuru formu ile birlikte aşağıda belirtilen belgeler ile doğrudan TAEK Başkanlığına (Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 192 06510 Çankaya/ANKARA) yapılır. Staj başvurularında, öğrencilerin şahsi müracaatları kabul edilmeyecektir.

a)   Kurumun internet sayfasından temin edilerek doldurulan Staj Başvuru Formu,

b)   Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan temin edilecek öğrenci belgesinin sureti,

c)   Öğrencinin, staj yapması ve stajın süresi ile ilgili zorunluluk olduğunu gösteren yükseköğretim kurumu tarafından verilen resmi yazının sureti,

d)   Öğrencinin, staj süresince öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alındığına dair resmi belgenin sureti.

 

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM-İstanbul) ile

Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM-Ankara)’nde 2018 yılında

Staj Yapılacak Meslek Dalları

ÇNAEM

SANAEM

Fizik, Fizik Mühendisliği

Kimya, Kimya Mühendisliği

Kimya, Kimya Mühendisliği

Fizik, Fizik Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Metalurji, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Biyoloji, Biyomühendislik

Tarla Bitkileri

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Çevre Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Makine Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Yazılım Mühendisliği

 

  

  Not: Belirli sayıda öğrenciye staj imkânı sağlanacaktır.