2019 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için 31 Ocak 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) şahsen, APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

  1. EKPSS Aday Başvuru Formu. (Ek-1)
  2. 4,5x6 ebadında 4 adet renkli vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
  3. Nüfus Cüzdanı Aslı veya Onaylı Örneği
  4. Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz yetkili personelince tasdik edilmiş örneği, Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi, Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli örneği,
  5.  Adli Sicil Kurumundan alınacak Adli Sicil Belgesi (1 adet) (E-Devlet’ten alınan belge kabul edilecektir.)
  1. Engellilik durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporunun (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu) aslı veya noter tasdikli örneği.
  2. EKPSS Sonuç Belgesi ve Kurumumuza yerleştirildiğine dair ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi.
  3. Askerlik Durum Belgesi. (Askerliği yapanlar için terhis belgesi)
  4. Mal Bildirim Formu. (Ek-2) (Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacaktır.)
  5. Halen kamu kurumlarında çalışanların çalıştıkları kurumdan alacakları Hizmet Belgesi ve sigortalı çalışanların onaylı sigortalı hizmet dökümleri.

       İlanen duyurulur. 14/01/2019

Not:  Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

        İstenen belgelere ilişkin kişilere ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

    

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (EKPSS 2020 Başvuru Formu EK1.docx)EKPSS 2020 Başvuru Formu EK1.docx 15 kB
Bu dosyayı indir (Mal Bildirim Formu.ek-2.xls)Mal Bildirim Formu.ek-2.xls 51 kB