2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Kurumumuz kadrosuna yerleştirilen adayın, atamasının yapılabilmesi için 24 Ocak 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) şahsen, APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu. (Ek-1)

2- Nüfus Cüzdanı Aslı veya Onaylı Örneği

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz yetkili personelince tasdik edilmiş örneği, Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi, Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli örneği, 

4- 4,5x6 ebadında 4 adet renkli vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)

5- Adli Sicil Kurumundan alınacak Adli Sicil Belgesi (1 adet) (E-Devlet’ten alınan belge kabul edilecektir.)

6-  Mal Bildirim Formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-2)

7-  Devlet Personel Başkanlığınca Kurumumuza yerleştiğine dair internet çıktısı.

       İlanen duyurulur. 14/01/2020

Not:  Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

        İstenen belgelere ilişkin kişilere ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (2828 Kanun-Başvuru Formu.docx)2828 Kanun-Başvuru Formu.docx 15 kB
Bu dosyayı indir (Mal Bildirim Formu.ek-2.xls)Mal Bildirim Formu.ek-2.xls 51 kB