TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisinde üretilen radyofarmasötiklerin Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satışına İlişkin Protokolün İmza Töreni Başkanımız Sayın Suat ÜNAL ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Sayın  Mücahit ÖZDEMİR’in teşrifleriyle 09 Ocak 2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir.

Bu Protokolün amacı; T.C. Sağlık Bakanlığı, bu bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce uygun görülen ihtiyaç sahibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları radyofarmasötiklerin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan temin edilmesi amacıyla işbirliği yapılmasını kapsar.