04-07.11.2019 tarihlerinde TAEK Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığının 20 personeli için düzenlenen "Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma" konulu kurs, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında başarıyla gerçekleştirilmiştir.

EURK Kurs resim.JPG