Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurumumuza atanan memurlar için Aday Memurların Temel Eğitimi 04.07.2019 tarih ve 14602273-774.06.99[774.06.99]-E.24798 sayılı Başkanlık Makam Oluru ile 16 Eylül 2019 tarihinde başlatılmış ve 14 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen sınavla EYDB koordinatörlüğünde tamamlanmıştır.

Sınava katılan tüm aday memurlar başarılı olarak Hazırlayıcı Eğitim almaya hak kazanmışlardır.

Aday_memur_eğitimi_2019web.jpg