Sayın Başkanımız ve Heyeti 16-20 Eylül 2019 tarihlerinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından Viyana’da düzenlenen 63. Genel Konferansa katıldı. UAEA'nın 171 Üye Devletinden 152'sinin delegelerinden, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarından ve medyadan oluşan 3000’den fazla katılımcı Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 63. UAEA Genel Konferansındaydı. UAEA'nın nükleer bilim ve teknoloji, güvenlik, emniyet, güvenlik denetimi ve teknik işbirliğindeki çalışmalarını daha da güçlendirmek için önemli kararlar alındı.

foto_1.jpg

Genel Konferansa ve Konferans marjında düzenlenen yan etkinliklere katılan TAEK Başkanı ve Heyeti aynı zamanda ülkenin nükleer enerji, iyonlaştırıcı radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanındaki bilimsel, teknik ve idari çalışmalarının düzenlenmesi ve desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla UAEA’nın kıdemli yetkilileri ve diğer ülkelerin üst düzey temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulundu.