Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Eğitim ve Yayın Dairesi koordinasyonunda 8 Temmuz 2019 tarihinde  ETKB, MEB, TAEK ve NDK iştirakleri ile 2017-2018 YLSY (MEB Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Programı)  Bursiyerlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantı TAEK Başkanı Sn. Suat Ünal ‘ın açılış konuşması ile başlamış, ETKB Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Sn. İbrahim Halil DERE, ETKB Nükleer Altyapı Geliştirme Daire Başkanı Sn. Salih Sarı, MEB Uzmanı Sn. Koray Subaşı, TAEK Eğitim Yayın Daire Başkanı Sn. Hayri AKBIYIK, NDK Radyasyon Uygulamaları Daire Başkanı Sn. Osman Altunkal, TAEK ve NDK YLSY koordinatörlerinin konuşma ve sunumları ile devam etmiş ve TAEK Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Karlı’nın kapanış konuşması ile sabahki oturum tamamlanmıştır.

Öğleden sonraki oturum, TAEK ve NDK adına nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri  alanlarında yurt dışına lisansüstü öğrenim hakkı kazan bursiyerlerin teknik danışmanları ile interaktif görüşmeleri ile devam etmiştir.