Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Daire Başkanlığında  “Regional training course for first responders - train the trainers (EVT1805555)” isimli kurs düzenlenmiştir.

Kurs kapsamında Radyolojik bir acil durumda ilk müdahaleyi yapacak personele acil durumlara hazırlık, müdahale kavramları ve hedefleri konusunda eğitim verilmiştir. Radyoaktif maddelerin taşınması sırasında denizde veya limanlarda meydana gelen radyolojik acil durumlara müdahale için özel hususlar ele alınmıştır. Ayrıca katılımcılara ilk müdahaleyi yapan kuruluşların yaptıkları planlamalar, müdahalenin temel özellikleri ve kendi ülkelerinde radyolojik acil durumlara müdahale edecek personele eğitim kursu verebilmelerini sağlamak için temel eğitim verilmiştir. Bu Bölgesel eğitim kursu sonunda katılımcıların konu ile ilgili bilgileri ve becerileri geliştirilmiştir. UAEA standart eğitim programı temel alınarak diğer ilk müdahale personellerinin eğitimi de dâhil olmak üzere bir liman veya deniz ortamında radyolojik bir acil duruma ilk müdahale edeceklere pratik becerileriler kazandırılmıştır. Kursa Arnavutluk, Lübnan, Libya, Karadağ ve Fas’tan 9, Enerji Bakanlığından 2, AFAD dan 1, Kurumumuzda 3 kişi olmak üzere toplam 15 kişi katılmıştır.

ee1

ee2

ee3

ee4

ee5

ee6

ee7

ee9