Bilindiği üzere, sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların içerisinde bulunabilmesi muhtemel olan radyoaktif maddelerin, tıbbi atık işleme tesislerine girişinde tespit edilebilmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde, Tıbbi Atık İşleme Tesislerinin girişlerine radyasyon panellerinin kurulması hükme bağlanmıştır.

 

Bahse konu olan ve radyoaktif maddenin tespit edilmesinde kullanılacak olan sabit radyasyon ölçüm (SRÖ) cihazlarının özellikleri, yanlış cihaz ve dedektör seçiminin önlenmesinin sağlanması amacıyla, aşağıda belirtilmiştir.

Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazının Özellikleri:

1-  Yükün dedektör panelleri arasından geçişi sırasında, doğal radyasyon düzeyini sürekli ölçerek bu esnada radyasyon seviyesindeki artışı doğal radyasyon seviyesine göre sürekli olarak kıyaslayabilmelidir.

2-  Radyoaktif malzemeyi tespit ederek eşzamanlı olarak uyarı (alarm) verebilmelidir.

3- Panellerinin içerisinde dedektör olarak en az 4 litre hacimli Plastik Sintilasyon Dedektörü (Plastik Sintilatör) barındırmalı ve her bir tarafta en az bir olmak üzere toplamda en az 2 (iki) adet sabit dedektör paneline sahip olmalıdır.

4- Sadece cihaza ait eşzamanlı görüntü veren bir görüntülü kontrol ünitesine veya bir bilgisayara sahip olmalı ve radyasyonun var olup olmadığına dair, araç geçişinin akabinde ölçüm sonuçlarını yazıcıdan çıktı olarak alınabilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Söz konusu sabit radyasyon ölçüm cihazının, tesise giriş yapan bütün araçların geçmesini zorunlu kılacak şekilde Tıbbi Atık İşleme Tesisi’nin girişine ve kontrol altında tutulan bir noktaya kurulması gerekmektedir.