Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgilere göre:  

16 Aralık 2011 tarihinde Japon hükümeti tarafından yapılan değerlendirmede,

 • Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali’nin“soğuk durdurma” eşdeğeri bir duruma getirildiği duyurulmuştur. Bu nedenle; beklenmeyen bir olay olsa bile tesis saha sınırlarında görülebilecek doz hızı seviyesi olabildiğince düşük seviyede tutulabilecektir.
 • Hükümet ve TEPCO ortak müdahale ofisi yeniden organize olarak, 1. ve 4 üncü ünitelerin işletmeden çıkarılma sürecinde gerekli faaliyetleri de içeren orta-uzun vadeli yol haritasını çıkaracaktır.
 • Yeni organizasyon ve orta-uzun vadeli yol haritası, tahliye edilen halkın evlerine dönmesi ve tüm halkın güvenliğini sağlayacak faaliyetleri de düzenleyecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Van İlimizde 23.10.2011 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Ermenistan’da sınırımıza yakın bir bölgede bulunan Metsamor Nükleer Santrali ile ilgili olarak 24 saat kesintisiz olarak çalışan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) istasyonlarından alınan ölçüm sonuçlarına göre, doğal fon radyasyon seviyesinin üzerinde herhangi bir doz hızı değeri ölçülmemiştir.

UAEA’nın Fransız Nükleer Güvenlik Kurumu (ASN)’den aldığı bilgilere dayanılarak üye ülkelere gönderdiği konu ile ilgili açıklamalar aşağıda sunulmuştur:

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir:

Fukushima Daiichi Nükleer Santralinin Durumu:

 • 18 Ağustos’ta ikinci Cs soğurma sistemi (SARRY) işletmeye alınmıştır.
 • 1 Eylül’de Ünite 3’ün kor sprey soğutma sistemi çalıştırılmaya başlanmıştır.
 • 14 Eylül’de Ünite 2’nin kor sprey soğutma sistemi çalıştırılmaya başlanmıştır.
 • 20 Eylül’den itibaren Ünite 1’e 3,6 m3 / saat, Ünite 2’ye 7,6 m3 / saat ve Ünite 3’e 12 m3 / saat hızında su basılmasına devam edilmiştir.
 • Date ve Minamisoma bölgelerinde radyoaktiviteden arındırma işlemlerine devam edilmiştir.
 • Santral sahasındaki tıbbi tesislerin iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.
 • 10 Eylül’de Ünite 3’ün çatısının üzerindeki enkaz temizlenmeye başlanmıştır. Ünite 4’ün çatısının temizlik çalışmalarının başlaması planlanmaktadır.
 • 1 Nisan’dan beri santral çevresindeki radyasyon doz hızı ölçüm sonuçları azalma eğilimindedir. 24 Eylül’de santral sahasında okunan ek yüksek doz hızı değeri 100 µSv/saat’tir. 

Fransa'da Centraco (Gard) Nükleer Sahasında 12/09/2011 tarihinde meydana gelen patlamaya ilişkin Fransız Nükleer Güvenlik Kurumu'nun (ASN) verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir;