12.12.2012 tarihinde yazılı basında yer alan;  Sağlık Bakanlığının Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerleşke alanına yapılması planlanan Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası inşaat sahasında gömülü olduğu iddia edilen Co-60 ve Cs-137 radyoaktif kaynaklarına ilişkin haberde “TAEK kaynakları cihazın çalınıp parçalanarak satıldığından şüpheleniyor. Böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde yüzlerce kişinin radyasyon tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Bu haberde yer alan söz konusu ifadeler Kurumumuzun hiçbir açıklamasında yer almamaktadır.

İzmir İli Gaziemir İlçesi Emrez Mahallesinde bulunan atıl durumdaki Aslan Avcı Döküm Sanayi ve T.A.Ş. firmasına ait kurşun döküm fabrikası ile ilgili olarak bir süredir yazılı ve görsel basında yer alan haberler kamuoyunun malumudur. 

03 ve 04 Aralık 2012  tarihlerinde yazılı basında ve internet sitelerinde yer alan haberlere konu olan İzmir Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesinde bulunan atıl durumdaki Aslan Avcı Döküm Sanayi ve T.A.Ş. firmasına ait kurşun döküm fabrikasında radyasyon tespit edilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmaktadır.

İzmir Gaziemir İlçesi Emrez Mahallesinde bulunan atıl durumdaki Aslan Avcı Döküm Sanayi ve T.A.Ş. firmasına ait kurşun döküm fabrikası ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan, TAEK'in görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgisi bulunmayan ve büyük ihtimalle bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen, gerçek dışı haber ve açıklamalarla ilgili yeni bir basın açıklaması yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

03 ve 04 Aralık 2012  tarihlerinde yazılı basında ve internet sitelerinde yer alan haberlere konu olan İzmir Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesinde bulunan atıl durumdaki Aslan Avcı Döküm Sanayi ve T.A.Ş. firmasına ait kurşun döküm fabrikasında, Kurumumuz tarafından daha önce pek çok kez ölçüm ve incelemeler yapılmış olmasına rağmen mevcut durumda değişiklik olup olmadığının tespiti ve halkın endişelerinin izalesi için 04 Aralık 2012 tarihinde Kurumumuz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM) koordinasyonunda oluşturulan bir Acil Durum Müdahale Ekibi (ADME) tarafından radyolojik ölçüm ve incelemeler yapılmıştır.