Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

  • Fukushima bölgesinde yapılan gamma doz ölçümlerinde ciddi bir değişiklik görülmemektedir. Iberaki bölgesinde 3 noktada yapılan ölçümlerde 21 Mart 2011 04:30’da 3 mikro Sv/saat’e kadar yükselen değerler daha sonra düşmüştür. Diğer 47 bölgede doz değerleri doğal radyasyon seviyesi civarında ölçülmüştür.
  • Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) tarafından 47 bölgede yapılan içme suyunda I-131 ve Cs-137 analizleri sonucunda Ibaraki, Tochigi, Gunma, Chiba, Tokyo ve Niigata bölgelerinde ölçülebilir değerler tespit edilmiş olmakla birlikte bu değerler Japonya tarafından belirlenen radyoaktivite limitlerinin altındadır.
  • MEXT tarafından Fukushima haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. Çoğu bölgede birikime rastlanmamıştır. 9 bölgede (Iwate, Yamagata, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa) yapılan ölçümlerde belirgin bir birikim artışına rastlanmıştır.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:

  • 1, 2, 3  ve 4 numaralı ünitelere elektrik verilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Ünite 2’ye bir dağıtım paneli bağlanmıştır. Ünitelerdeki elektrik ekipmanının çalışıp çalışmadığına dair kontroller devam etmektedir.
  • Ünite 1: Soğutma için deniz suyu basılmaya devam edilmiştir.
  • Ünite 2: Soğutma için deniz suyu basılmaya devam edildi. Kullanılmış yakıtların sıcaklığı 50-530C aralığındadır. 21 Mart 18:22 (yerel saat) ile 22 Mart 07:11 (yerel saat) arasında üniteden beyaz bir duman çıktığı görülmüştür. 21 Mart 18:30’da radyoaktivite değerlerinin yükselmesi üzerine 22 Mart 09:00’a kadar santral sahası boşaltılmıştır.
  • Ünite 3: Reaktör koruma kabına deniz suyu basılmasına ve kullanılmış yakıt havuzuna itfaiye tarafından su püskürtülmeye devam edilmiştir. 21 Martta ünitenin güneydoğusunda gri bir duman görülmesi ve 18:30’da (yerel saat) radyoaktivite değerlerinin yükselmesi üzerine çalışanlar tahliye edilmiş, 17:55’te (yerel saat) dumanın kesilmesi üzerine 22 Mart saat 09:00’da (yerel saat) işçiler üniteye geri dönmüştür.
  • Ünite 4: 22 Mart 17:17’den itibaren ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna bir beton pompası kullanılarak 50 ton/saat kapasite ile su basılmaya başlanmıştır.
  • Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durumundadır.
  • Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durumundadır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (142_arjantin_isbirligi.pdf)Anlaşma MetniArjantin ile Türkiye Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması175 kB
Bu dosyayı indir (142_arjantin_isbirligi_eng.pdf)English Version 116 kB

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında son gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında son gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketini takiben Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santrali’nde gerçekleşen kaza sonrasında, ülkemizde şimdiye kadar yapılan radyasyon ölçümleri, Japonya’dan dönen yolculardan gönüllü olanların radyasyon taramalarına tabi tutulmaları ve çevresel radyasyon ölçümleri olmak üzere iki ana grupta gerçekleştirilmiştir.

Alt Kategoriler