Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • 30 Martta yapılan ölçümlerde 9 bölgede I-131 ve Cs-137 birikimi bildirilmiştir. Değerler ilave kısıtlama önlemleri alınmasını gerektirecek düzeyde değildir.
 • İçme sularında son olarak yapılan birçok ölçüme göre I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları, önlem alınmasını gerektirecek seviyelerinin altındadır. İçme suyuna kısıtlama getirilen bölgelerin çoğunda bu kısıtlamalar kaldırılmıştır. Sadece Fukushima bölgesinde 4 yerleşim biriminde (Iitate, Date, Minamisoma, Iwaki) kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Fukushima’da üretilen sebze ve süt, Ibaraki’de üretilen ıspanak ve süt, Tochigi ve Gunma’da üretilen ıspanak ve kakina dağıtımı ve tüketimine getirilen kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Chiba bölgesinde yapılan deniz ürünleri analizlerinde radyolojik açıdan tehlike oluşturacak bir duruma rastlanmamıştır.
 • Avrupa’da çeşitli ülkelerin istasyonları tarafından hava örneklerinde Fukushima kazası ile ilintili olabilecek eser miktarda I-131 ve Cs-137 konsantrasyonlarına rastlanmıştır. Tespit edilen konsantrasyonların sebep olduğu doz artışı doğal radyasyonun çok çok aşağısında olup ihmal edilebilecek düzeydedir.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:

 • Fukushima Daiichi santralinde durum ciddiyetini korumaktadır.
 • Santral sahasında yapılan radyasyon dozu ölçümlerinde radyasyon seviyesinin düşmekte olduğu gözlenmektedir.
 • Santralın su boşaltma ağızları yakınında yapılan deniz suyu ölçümlerinde yüksek I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları tespit edilmektedir. 27 Martta yapılan ölçümlerde değerlerde düşme görülse de bu tarihten sonra yapılan ölçümler konsantrasyon artışına işaret etmektedir. Santralden 30 km uzaklıkta yapılan ölçümlerde Cs-137 ve I-131 konsantrasyonları güvenlik limitlerinin altındadır.
 • Tüm ünitelerin kontrol odalarına elektrik sağlanmıştır.
 • 1., 2. ve 3. üniteler tatlı su ile soğutulmaktadır. Ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmemektedir.
 • Ünite 2’nin kullanılmış yakıt havuzuna su sağlayan pompa arızalanmıştır. İtfaiye araçları kullanılarak su sağlanmasına çalışılmaktadır.
 • 4. ünitenin kullanılmış yakıt havuzu deniz suyu ile soğutulmaktadır. Tatlı su ile soğutulması için çalışmalara devam edilmiştir.
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.  Üniteler soğuk durdurma durumundadır.
 • Ortak kullanılmış yakıt havuzunda su sıcaklığı durağandır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • 2 Nisanda yapılan ölçümlerde 7 bölgede 4-95 Bq/m2 arasında değişen seviyelerde I-131, 6 bölgede ise 15-47 Bq/m2 arasında değişen Cs-137 birikimi bildirilmiştir. Değerler ilave kısıtlama önlemleri alınmasını gerektirecek düzeyde değildir.
 • İçme suyuna kısıtlama getirilen bölgelerin çoğunda bu kısıtlamalar Iitate dışındaki tüm bölgelerde kaldırılmıştır.
 • Fukushima’da üretilen sebze ve süt, Ibaraki’de üretilen ıspanak ve süt, Tochigi ve Gunma’da üretilen ıspanak ve kakina dağıtımı ve tüketimine getirilen kısıtlamalar 3 Nisan itibariyle devam etmektedir.
 • Japon Endüstriyel ve Nükleer Güvenlik Ajansı tarafından 3 Nisan 2011’de bildirildiğine göre, 28-30 Mart tarihlerinde Iiatate’de 0-15 yaş grubundaki 946 çocukta yapılan tiroid bezi taramalarında ölçülen değerler belirlenen sınırlar altındadır.
 • 31 Mart itibariyle Fukushima Daiichi santrali 1. ünitede yer altı suyunda 4,3x105 Bq/L düzeyinde I-131 tespit edilmiştir.
 • 30 km’lik bölge dışında ve tahliye sahalarında yaşayanlar için Yerel Acil Durum Müdahele Merkezleri ile Fukushima Müdahale Merkezleri tarafından, radyoaktif maddelere maruz kalmanın nasıl önleneceği ve iletişim kurulacak telefon numaralarına ilişkin bir bülten yayınlanmıştır.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

 • 1., 2. ve 3. ünitelerin  reaktör basınç kabına su basmak için geçici pompalara mobil güç kaynağından alınan elektrik, 3 Nisan 2011 saat 15:00  (yerel saat) itibariyle tesis dışı güç kaynağından alınmaktadır.
 • 1., 2. ve 3. ünitelere  3 Nisan itibariyle tatlı su basılmaya devam edilmektedir.
 • 2 Nisan itibariyle 1., 2. , 3.ve 4. ünitelerin türbin binalarının ışıklandırma sistemi yeniden devreye girmiştir.
 • Santral basınç baskılama havuzunun su tankına 31 Mart saat 15:25 (yerel saat) itibariyle su basılmaya başlanmış ve işlem 2 Nisan saat 15:26’da tamamlanmıştır.
 • Hendeklerden denize su sızmasını önlemek amacıyla 3 Nisan 2011’de yerel saat 13:47- 14:30 arasında hendeklerin üstü açılarak polimer zerk edilmiş ancak 4 Nisan 2011 yerel saat 09:00 itibariyle sızıntının önlenemediği anlaşılmıştır.
 • 1 Nisan itibariyle kullanılmış yakıt soğutma sistemi hattından 2. ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna geçici pompa vasıtasıyla 70 ton su basılmıştır.
 • 3 Nisan saat 09:10 (yerel saat) itibariyle ortak kullanılmış yakıt havuzunda su sıcaklığı 32 °C ölçülmüştür..

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (137_erken_bildirim_tr.pdf)Sözleşme Metni 246 kB

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Deniz ürünlerinde izin verilebilir I-131 konsantrasyonunu 2000 Bq/kg olarak belirleyen bir yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.
 • Bazı bölgelerde gıdaların dağıtımı ve tüketimine 5 Nisan itibariyle getirilen mevcut kısıtlamalar devam etmektedir. Yeni kısıtlamalar getirilmesini gerektiren bir durum olmadığı bildirilmiştir.

 

Fukushima Dai-ichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

 • 5 Nisan itibariyle 1 ve 3 nolu ünitelerin reaktör basınç kaplarının tatlı su ile soğutulmasına devam edilmiştir.
 • 1., 2. ve 3. üniteler tatlı su ile soğutulmaktadır. Ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmemektedir. Türbin binalarındaki ve hendeklerdeki kontamine olmuş suyun boşaltılması için çalışmalar devam etmektedir. Türbin binalarındaki sular önce yoğuşturucuya, daha sonra da basınç baskılama havuzunun denge bacasına basılmakta; hendeklerdeki su ise atık işleme tesisinin deposuna gönderilmektedir.
 • Kullanılmış Yakıt Depolama Ortak Tesisinde havuz sıcaklığı 29 °C olarak ölçülmüştür.
 • Ünite 2’nin giriş noktası yanında bulunan beton kablo saklama hendeğindeki kontamine olmuş suyun denize sızmasını önlemek amacıyla 2 Nisan'da, beton dökülmüş, sızıntıda bir miktar azalma olduğu gözlenmiştir. 3 Nisan’da yerel saatle 13:47 ile 14:30 arasında, hendeğin üstü açılarak polimer dökülmüş ancak bu uygulama da sızıntının tamamen kesilmesini sağlayamamıştır.  5 Nisan’da yerel saatle 15:07’de pıhtılaşma ajanları (sıvı cam) hendekte açılan deliklere basılmış. 6 Nisan tarihinde yerel saatle 05:38’de sızıntının sona erdiği gözlenmiştir.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Fukushima bölgesinde yapılan çevresel ölçümlerde ciddi bir değişiklik görülmemektedir. Fukushima’nın kuzeyinde 30 km’lik tahliye bölgesi dışında kalan alanda radyasyon değerleri bir miktar yüksek kalmaya devam etmiştir.
 • Fukushima bölgesinden alınan 4 süt ve 1 içme suyu örneğinde İyod-131 derişimi limitlerin üzerindedir. Iberaki ve Tochigi’den alınan ıspanak örneklerinin bir kısmında I-131 ve Cs-137 konsantrasyonu limitlerin üzerindedir. 21 Mart tarihinde Fukushima, Iberaki, Tochigi ve Gunma bölgelerinde yetişen ıspanak ve kakinanın ve Fukushima’da üretilen sütün satışına sınırlama getirilmiştir. Japonya’nın içme suyu, süt ve sebzeler için radyoaktivite limitleri şu şekildedir:

 

Japonya

Radyoizotop

I-131

Cs-137

İçme suyu ve süt

300 Bq/kg

200 Bq/kg

Sebzeler

2000Bq/kg

500 Bq/kg

 • Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) tarafından Fukushima haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. Çoğu bölgede birikime rastlanmamıştır. 8 bölgede yapılan ölçümlerde belirgin bir birikim artışına rastlanmıştır. Bazı yerleşim yerlerinde 20-21 Mart tarihlerinde yapılan ölçümlere göre birikim değerleri şu şekildedir:

 

I-131

Cs-137

Tochigi

5300 Bq/m2

250 Bq/m2

Saitama

7200 Bq/m2

790 Bq/m2

Iwate

4800 Bq/m2

690 Bq/m2

Birikim değerlerine ilişkin koruma önlemleri (gıda maddelerinin kullanımının engellenmesi) alınması için Japona’nın belirlediği limitler şu şekildedir:

 

Tüm Gıdalar

Süt

I-131(Bq/m2)

10000

2000

Cs-137(Bq/m2)

2000

10000

 • 21 Mart tarihinde Tomioka, Hutaba, Okuma, Namie, Kawauchi,Naraha, Minamisouma, Tamura, Kazurao, Hirono, Iwaki ve Lidate’de yaşayanlara Acil Durum Müdahale Karargahlarının direktifi ile sağlık görevlilerinin gözetiminde kararlı iyod almaları bildirilmiştir. Kişilerin iyod alma kararını kendi başlarına almamaları gerekmektedir.
 • Japon yetkililer, Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinin çevresinde deniz suyu örneklerinde de radyoaktivite analizlerinin yapılacağını belirtmişlerdir.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralini Durumu:

 • Ünite 1: Soğutma için deniz suyu basılmaya devam edildi.
 • Ünite 2: Soğutma için deniz suyu basılmaya devam edildi. Kullanılmış yakıt havuzuna 40t deniz suyu eklendi. Üniteye elektrik bağlantısı sağlandı. 21 Mart 18:22’de (yerel saat) üniteden beyaz bir duman çıktığı görüldü.
 • Ünite 3: 20 Mart 11:00’da (yerel saat) 3,2 atm’e yükselen koruma kabı basıncı 21 Mart 17:00’da (yerel saat) 1,1 atm’e düşmüştür. Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna itfaiye tarafından su püskürtülmeye devam edildi. Üniteye elektrik bağlanması için çalışmalar devam ediyor. 21 Martta ünitenin güneydoğusunda gri bir duman görülmesi üzerine işçiler tahliye edilmiş, 17:55’te (yerel saat) dumanın kesilmesi üzerine 22 Mart saat 09:00’da (yerel saat) işçiler üniteye geri dönmüştür.
 • Ünite 4: 19 Mart 10:44’te (yerel saat) alınan uydu fotoğraflarında herhangi bir duman görülmemektedir. Askeri birlikler ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna su püskürtmeye devam etmektedir. Üniteye elektrik bağlanması için çalışmalar devam etmektedir.
 • 1., 2., 3. ve 4. ünitelerin kullanılmış yakıt havuzlarındaki su seviyeleri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
 • Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durundadır. 21 Mart 11:36’da (yerel saat) ünitenin elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Artık ısı çekme sistemi çalışmaktadır. Kullanılmış yakıt havuzunda sıcaklık 420C civarında sabitlenmiştir.
 • Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durundadır. Artık ısı çekme sistemi dizel jeneratörler kullanılarak çalıştırılmaktadır. Kullanılmış yakıt havuzunun sıcaklığı 36,50C’a olarak ölçülmüştür.
 • Ortak kullanılmış yakıt havuzu: Havuzdaki mevcut su seviyesi korunmaktadır. Sıcaklık 570C olarak ölçülmüştür. Havuza önlem olarak 21 Mart 10:37’de (yerel saat) bir miktar su eklenmiştir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Alt Kategoriler