Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Japon Endüstriyel ve Nükleer Güvenlik Ajansı 2 Nisan itibariyle 122.613 kişinin tarandığını 102 kişide sınır değer olarak belirlenen dakikada 100 bin sayımın üzerinde değerlere rastlandığını ancak bu kişilerin elbiseleri çıkartıldığında 100 bin sayımın altına düşüldüğünü ve hiçbir vakanın sağlık tehlikesi bulunmadığını açıklamıştır. 31 Mart itibariyle Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde çalışan 21 işçi 100 mSv’in üzerinde doz almıştır. Hiçbir işçi 250 mSv olarak belirlenen sınır değeri aşmamıştır.
 • 28-30 Mart arasında Iitate köyünde ve Kawamata şehrinde yaşları 0-15 arasında değişen 946 çocuk tiroid taramasına tabi tutulmuş hiç birinin 0,2 mikro Sv/saat olan sınır değeri aşmadığı tespit edilmiştir.
 • Tüm bölgelerde yapılan havada gama dozu ölçümleri 23 Marttan bu yana genel bir düşme eğilimi göstermektedir. 6 Nisan itibariyle 4 bölgede (Ibaraki, Gunma, Saitama ve Tokyo) I-131 6 bölgede (Yamagata, Gunma, Saitama, Chiba, Yamanashi ve Tokyo) Cs-137 birikimi tespit edilmiştir. Ölçülen değerler kısıtlama önlemleri alınması gereken seviyelerin çok altındadır.
 • 24 Mart-4 Nisan arasında 8 bölgeden (Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Niigata, Saitama ve Tokyo) alınan 41 örnekten 40’ı radyoaktivite açısından güvenli çıkmış bu örneklerden 4 Nisan tarihinde Ibaraki bölgesinden alınan 1 deniz ürünü örneğinin ise sınır değerin üzerinde Cs-134/Cs-137 içerdiği tespit edilmiştir.
 • 4 Nisan itibariyle 4 bölgede (Fukushima, Ibaraki, Tochigi ve Gunma) ve Chiba bölgesinin bazı yerleşimlerinde (Katori, Tako ve Asahi) gıdaların dağıtımı ve tüketimine getirilen mevcut kısıtlamalar devam etmektedir.
 • 3 Nisan itibariyle içme suyuna getirilen kısıtlamalar tüm bölgelerde kaldırılmıştır. Sadece Iitate köyünde bebeklerle ilgili kısıtlama devam etmektedir.

 

Fukushima Dai-ichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

 • Santral sahasında radyasyon doz hızı değerleri düşmeye devam etmektedir.
 • Belli santral ekipmanlarının elektrik verilip çalışır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Tatlı su ile soğutulan 1., 2. ve 3. ünitelere su sağlayan geçici pompalar 3 Nisan itibariyle şebeke elektriğine bağlanmıştır. 1-4. ünitelerin türbin binalarında ışıklandırma kısmen sağlanmıştır. Ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmemektedir. Hidrojen patlamalarına karşı önlem olarak ünitelerin koruma kaplarına azot basılmasına 6 Nisanda 1. üniteden başlanmıştır.
 • Türbin binalarındaki ve hendeklerdeki kontamine olmuş suyun boşaltılması için çalışmalar devam etmektedir. Türbin binalarındaki sular önce yoğuşturucuya, daha sonra da basınç baskılama havuzunun denge bacasına basılmakta buradan da saha basınç baskılama havuzu su deposuna gönderilmektedir; hendeklerdeki su ise atık işleme tesisinin deposuna gönderilmektedir.
 • Ünite 2’nin giriş noktası yanında bulunan beton kablo saklama hendeğindeki kontamine olmuş suyun denize sızmasını önlemek amacıyla 2 Nisan'da, beton dökülmüş, sızıntıda bir miktar azalma olduğu gözlenmiştir. 3 Nisan’da yerel saatle 13:47 ile 14:30 arasında, hendeğin üstü açılarak polimer dökülmüş ancak bu uygulama da sızıntının tamamen kesilmesini sağlayamamıştır.  5 Nisan’da yerel saatle 15:07’de pıhtılaşma ajanları (sıvı cam) hendekte açılan deliklere basılmış. 6 Nisan tarihinde yerel saatle 05:38’de sızıntının sona erdiği gözlenmiştir.
 • Kontamine olmuş suyun güvenli şekilde depolanması için yer açmak üzere radyoaktif atık işleme tesisinde bulunan 10 bin ton ve ünite 5 ve 6’nın drenaj kuyularında bulunan 1500 ton suyun denize boşaltılmasına başlanmıştır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her saat başı güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (141_ortak_protokol_tr.pdf)Protokol Metni 92 kB

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • 30 Martta yapılan ölçümlerde 9 bölgede I-131 ve Cs-137 birikimi bildirilmiştir. Değerler ilave kısıtlama önlemleri alınmasını gerektirecek düzeyde değildir.
 • İçme sularında son olarak yapılan birçok ölçüme göre I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları, önlem alınmasını gerektirecek seviyelerinin altındadır. İçme suyuna kısıtlama getirilen bölgelerin çoğunda bu kısıtlamalar kaldırılmıştır. Sadece Fukushima bölgesinde 4 yerleşim biriminde (Iitate, Date, Minamisoma, Iwaki) kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Fukushima’da üretilen sebze ve süt, Ibaraki’de üretilen ıspanak ve süt, Tochigi ve Gunma’da üretilen ıspanak ve kakina dağıtımı ve tüketimine getirilen kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Chiba ve Kanagawa bölgelerinde yapılan deniz ürünleri analizlerinde radyolojik açıdan tehlike oluşturacak bir duruma rastlanmamıştır.
 • Avrupa’da çeşitli ülkelerin istasyonları tarafından hava örneklerinde Fukushima kazası ile ilintili olabilecek eser miktarda I-131 ve Cs-137 konsantrasyonlarına rastlanmıştır. Tespit edilen konsantrasyonların sebep olduğu doz artışı doğal radyasyonun çok çok aşağısında olup ihmal edilebilecek düzeydedir.
 • Japon Endüstriyel ve Nükleer Güvenlik Ajansı 29 Mart itibariyle 106.095 kişinin tarandığını 102 kişide sınır değer olarak belirlenen dakikada 100 bin sayımın üzerinde değerlere rastlandığını ancak bu kişilerin elbiseleri çıkartıldığında 100 bin sayımın altına düşüldüğünü ve hiçbir vakanın sağlık tehlikesi bulunmadığını açıklamıştır. Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde çalışan 20 işçi 100mSv’in üzerinde doz almıştır.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

 • Fukushima Daiichi santralinde durum ciddiyetini korumaktadır.
 • Santral sahasında yapılan radyasyon dozu ölçümlerinde radyasyon seviyesinin düşmekte olduğu gözlenmektedir.
 • Santralın su boşaltma ağızları yakınında yapılan deniz suyu ölçümlerinde yüksek I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları tespit edilmektedir. 29 Martta yapılan ölçümlerde belirgin konsantrasyon artışı görülmektedir. Santralden 30 km uzaklıkta yapılan ölçümlerde Cs-137 ve I-131 konsantrasyonları güvenlik limitlerinin altındadır.
 • Tüm ünitelerin kontrol odalarına elektrik sağlanmıştır.
 • 1., 2. ve 3. üniteler tatlı su ile soğutulmaktadır. Ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmemektedir. Türbin binalarındaki ve hendeklerdeki kontamine olmuş suyun boşaltılması için çalışmalar devam etmektedir. Türbin binalarındaki sular önce yoğuşturucuya, daha sonra da basınç baskılama havuzunun denge bacasına basılmakta; hendeklerdeki su ise atık işleme tesisinin deposuna gönderilmektedir.
 • Ünite 2’nin kullanılmış yakıt havuzuna su sağlayan geçici pompa arızalanmıştır. İtfaiye araçları kullanılarak su sağlanmaktadır.
 • 4. ünitenin kullanılmış yakıt havuzu deniz suyu ile soğutulmaktadır.
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.  Üniteler soğuk durdurma durumundadır.
 • Ortak kullanılmış yakıt havuzunda su sıcaklığı durağandır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (135_nukleer_madde_koruma_tr.pdf)Sözleşme Metni 151 kB

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralı sahasında doz değerlerinin düşme eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
 • MEXT tarafından Fukushima haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. Çoğu bölgede birikime rastlanmamıştır. 6 bölgede (Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Yamanashi) yapılan ölçümlerde birikim artışına rastlanmıştır. Değerler günden güne hava durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yağmurla birlikte birikim değerlerinde artış olduğu düşünülmektedir.
 • 22 Martta MEXT Fukushima Daiichi sahası yakınında kıyılarda 30 km açığa kadar su ve hava örnekleri toplayarak analizler yapılacağını açıklamıştır. 24 Mart tarihinde açıklanan analiz sonuçları 3 noktada I-131 için belirlenen 40 Bq/litre değerinin üzerindedir. Ölçüm yapılan noktalarda alınan değerler 90 Bq/litre olarak belirlenen Cs-137 limitinin çok altındadır.
 • Fukushima Daiichi santralinin 30-73 km uzağında kalan bölgede UAEA tarafından da ölçümler yapılmaktadır. 23 Mart itibariyle havada gama dozu 0,2-6,9 mikro Sv/saat aralığında; beta-gama kontaminasyonu ise 0,02-0,6 MBq/m2 aralığında tespit edilmiştir.
 • Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:
 • Şebekeden alınan dış gücün tüm ünitelere verilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir; Ünite 2 ve 4’ün güç merkezlerinin dış elektrik şebekesiyle bağlantısı yapılmıştır. Enerji verilmeden önce tüm bileşenler tek tek kontrol edilmektedir. Ünite 1 ve 3’ün kontrol odasına elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Ünite 1,2 ve 4’ün bazı ölçüm cihazları çalışır hale getirilmiştir.
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.
 • Ünite 1: Deniz suyu basma işlemi 24 Mart 02:35 (yerel saat) itibariyle 10 m3/saatlik kapasiteyle devam etmektedir. Besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 243ºC ve 229ºC değerlerine düşmüştür. Koruma kabı içerisinde 44 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 27,9 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.
 • Ünite 2: Basınç kabına 11 m3/saat hızla deniz suyu verilmektedir. Kullanılmış yakıt havuzu su sıcaklığı 47ºC’dir. Besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar
 • 102ºC ve 109ºC değerlerinde durağandır. Koruma kabı içerisinde 49,3 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 1,49 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.
 • Ünite 3: Reaktör koruma kabına deniz suyu basma ve kullanılmış yakıt havuzuna su püskürtme çalışmalarına devam edilmektedir. Daha önce 304,8ºC ve 225,5ºC olarak ölçülen besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 80,7ºC ve 185,4ºC değerlerine düşmüştür. Kullanılmış yakıt havuzuna soğutma ve arıtma hattı üzerinden su basılmaya başlanmış ve 4-5 ton civarında deniz suyunun bu hat kullanılarak basıldığı onaylanmıştır.
 • Ünitenin bodrum katında kontamine olmuş su içerisinde çalışan 3 işçi 180,07 mSv, 179,37 mSv ve 173 mSv doz değerlerine maruz kalmış bu işçilerden ikisinin ayaklarında ciddi kontaminasyon tespit edildiği için hastaneye sevk edilmişlerdir.
 • Ünite 4: Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna bir beton pompası kullanılarak 50ton/saat kapasite ile aralıklarla su basılmaktadır. 22 Mart ve 23 Martta 3’er saat süre ile su basılmıştır.
 • Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durumundadır. Ünite şebeke elektriğine bağlanırken artık ısı çekme sistemi pompası bir süre için kapatıldığından reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 71,4ºC’a kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 47,2 ºC’a yükselmiştir.
 • Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durumundadır. Reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 24,1ºC; kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 26,0 ºC’dir.
 • Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (158_ukrayna_mutabakat.pdf)Anlaşma MetniTürkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptı164 kB
Bu dosyayı indir (158_ukrayna_mutabakat_eng.pdf)English Version 227 kB

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralı sahasında doz değerlerinin düşme eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
 • MEXT tarafından Fukushima haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. Çoğu bölgede birikime rastlanmamıştır. 10 bölgede (Iwate, Yamagata, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Yamanashi, Kanagawa) yapılan ölçümlerde birikim artışına rastlanmıştır. Değerler günden güne hava durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
 • 22 Martta MEXT Fukushima Daiichi sahası yakınında kıyılarda 30 km açığa kadar su ve hava örnekleri toplayarak analizler yapılacağını açıklamıştır. 24 Mart tarihinde açıklanan analiz sonuçları 3 noktada I-131 için belirlenen 40 Bq/litre değerinin üzerindedir. Ölçüm yapılan noktalarda alınan değerler 90 Bq/litre olarak belirlenen Cs-137 limitinin çok altındadır. Fukushima Daiichi merkezli 20 km yarı çapındaki alan tahliye bölgesi olarak açıklandığından bölgede balıkçılık ve benzeri faaliyetler yapılmamaktadır.
 • Fukushima Daiichi santralinin 30-73 km uzağında kalan bölgede UAEA tarafından da ölçümler yapılmaktadır. 23 Mart itibariyle havada gama dozu 0,2-6,9 mikro Sv/saat aralığında; beta-gama kontaminasyonu ise 0,02-0,6 MBq/m2 aralığında tespit edilmiştir.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:

 • Şebekeden alınan dış gücün tüm ünitelere verilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir; en fazla ilerleme Ünite 2’de kaydedilmiştir. Ünite 1,2,3 ve 4’ün güç merkezinin dış elektrik şebekesiyle bağlantısı yapılmıştır. Enerji verilmeden önce tüm bileşenler tek tek kontrol edilmektedir. Ünite 3’ün kontrol odasına elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Ünite 1,2 ve 4’ün bazı ölçüm cihazları çalışır hale getirilmiştir. 23 Mart saat 16:20 (yerel saat ile)’de 3. üniteden siyah bir duman yükseldiği görülmüş bunun üzerine 3 ve 4. ünitelerde çalışanlar tahliye edilmiştir. Daha sonra siyah dumanın tamamı ile yok olduğunun gözlenmesi üzerine 24 Mart 05:35’te çalışanlar geri dönmüştür.
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.
 • Ünite 1,2,3 ve 4’te 23 Mart saat 07:00’de (yerel saat) buhar yükseldiği görülmüştür.
 • Ünite 1: Yangın söndürme hattı kullanılarak yapılan su basma işlemi 23 Mart 03:33’ten (yerel saat) itibaren besleme suyu sisteminin de eklenmesi ile 18 m3/saatlik kapasiteye yükselmiştir. 24 Mart saat 02:35 itibariyle 10 m3/saatlik deniz suyu basma işlemi devam etmektedir daha önce 305ºC ve 306ºC olarak ölçülen besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 243ºC ve 229ºC değerlerine düşmüştür.
 • Ünite 2: Basınç kabına 11 m3/saat hızla deniz suyu verilmektedir. Kullanılmış yakıt havuzuna 18 ton deniz suyu basılmıştır. 23 Mart saat 18:00 (yerel saat ile) itibariyle kullanılmış yakıt havuzu su sıcaklığı 51ºC’dir.
 • Ünite 3: Kontrol odasında aydınlatma sağlanmıştır. Reaktör koruma kabına deniz suyu basma ve kullanılmış yakıt havuzuna su püskürtme çalışmalarına devam edilmektedir.  Daha önce 304,8ºC ve 225,5ºC olarak ölçülen besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 80,7ºC ve 185,4ºC değerlerine düşmüştür.
 • Ünite 4: Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna bir beton pompası kullanılarak 50ton/saat kapasite ile aralıklarla su basılmaktadır. 22 Mart ve 23 Martta 3’er saat süre ile su basılmıştır.
 • Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durumundadır.  Ünite şebeke elektriğine bağlanırken artık ısı çekme sistemi pompası bir süre için kapatıldığından reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 71,4ºC’a kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 45,5 ºC’a yükselmiştir.
 • Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durumundadır. Reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 24,1ºC; kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 23,5 ºC’dir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (157_usa_text_eng.pdf)English VersionAgreement Between the The United States of America Concerning and The Government of the Republic of Turkey for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy820 kB
Bu dosyayı indir (157_usa_preface.pdf)Preface to the English Versionthe Agreement for Cooperation between the United States of America and the Republic of Turkey Concerning the Peaceful Uses of Nuclear Energy10 kB
Bu dosyayı indir (157_abd_isbirligi.pdf)Anlaşma MetniABD ile Türkiye Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması82 kB

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

• Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralı sahasında doz değerlerinin düşme eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
• MEXT tarafından Fukushima ve Mayagi haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. 18-25 Mart arasında yapılan ölçümlerde 28 bölgede birikime rastlanmamıştır. 7 bölgede (Akita, Shizioka, Aomori, Niigata, Nagano, Shimane, Okayama) birikim I-131 için 500 Bq/m2 Cs-137 içinse 100 Bq/m2 değerlerinin altındadır. Geri kalan 10 bölgede (Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Iwate, Yamagata, Ibaraki) yapılan ölçümlerde birikim artışına rastlanmıştır. Değerler günden güne hava durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yağmurla birlikte birikim değerlerinde artış olduğu düşünülmektedir. En yüksek değerler 20-24 Mart döneminde görülmüştür. Tüm bölgelerde ölçülen değerler son dönemde hızlı bir düşüş göstermektedir.
• Yapılan son analizler içme sularındaki konsantrasyonun azaldığını göstermektedir. Daha önce suların içilmemesi yönünde bazı bölgelerde I-131 konsantrasyonu nedeniyle alınan önlemler bu bölgelerin çoğunda kaldırılmıştır. Cs-137 konsantrasyonu hiçbir bölgede önlem alınmasını gerektirecek seviyelere ulaşmamıştır.
• 22 Martta MEXT, Fukushima Daiichi sahası yakınında kıyılarda 30 km açığa kadar su ve hava örnekleri toplayarak analizler yapılacağını açıklamıştır. 25 Mart tarihinde açıklanan analiz sonuçları tüm noktalarda I-131 için belirlenen 40 Bq/litre değerinin altındadır. En yüksek değer 30 Bq/litre olmuştur. Ölçüm yapılan noktalarda alınan değerler 90 Bq/litre olarak belirlenen Cs-137 limitinin çok altındadır. Analizler denizdeki I-131 ve Cs-137 konsantrasyonunun azalma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
• Fukushima Daiichi santralinin 30-41 km uzağında UAEA tarafından yapılan ölçümlerde havada gama doz hızları 0,9-17 mikro Sv/saat, beta-gama kontaminasyonu ise 0,03-3,1 MBq/m2olarak tespit edilmiştir. Tokyo bölgesinde 27 Mart tarihinde 8 noktada yapılan ölçümlerde havada gama dozu 0,08-0,15 mikro Sv/saat arasında tespit edilmiştir.
Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:
• Fukushima Daiichi santralinde durum ciddiyetini korumaktadır.
• Şebekeden alınan dış gücün tüm ünitelere verilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir; Ünite 2 ve 4’ün güç merkezlerinin dış elektrik şebekesiyle bağlantısı yapılmıştır. Enerji verilmeden önce tüm bileşenler tek tek kontrol edilmektedir. Ünite 1, 2 ve 3’ün kontrol odasına elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Ünite 1, 2 ve 4’ün bazı ölçüm cihazları çalışır hale getirilmiştir.
• Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.
• Ünite 1: Üniteye bir besleme suyu hattı kullanılarak 7.2 m3/saat hızla tatlı su basılmaktadır. Besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 224,8 ºC ve 143,4 ºC değerlerine düşmüştür. 26 Mart 08:00’da (yerel saat) üniteden beyaz bir duman çıktığı görülmüştür. Koruma kabı içerisinde 34,6 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 22,2 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.
• Ünite 2: Basınç kabına 16,5 m3/saat hızla tatlı su verilmektedir. Kullanılmış yakıt havuzu su sıcaklığı 47 ºC’dir. Besleme suyu nozülü sıcaklık göstergesi hatalı ölçüm yapmaktadır basınç kabı altı sıcaklığı 27 Mart 10:00 (yerel saat) itibariyle 121,6 ºC değerlerindedir. 26 Mart 08:00’da (yerel saat) üniteden beyaz bir duman çıktığı görülmüştür. Koruma kabı içerisinde 41,6 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 1,41 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir. Kullanılmış yakıt havuzunda sıcaklık 27 Mart 09:00 (yerel saat) itibariyle sıcaklık 67 ºC olarak ölçülmektedir.
• Ünite 3: Reaktör koruma kabına 13,2 m3/saat hızla tatlı su basılmaktadır. Daha önce 304,8 ºC ve 225,5 ºC olarak ölçülen besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 80,7 ºC ve 185,4 ºC değerlerine düşmüştür. Kullanılmış yakıt havuzuna soğutma ve arıtma hattı üzerinden deniz suyu basılmaktadır. Ayrıca, 26 Martta beton pompası kullanılarak da iki saat kadar su basılmıştır. 26 Mart 08:00’da (yerel saat) üniteden beyaz bir duman çıktığı görülmüştür. Koruma kabı içerisinde 27 Mart 10:10 itibariyle 43,7 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 1,31 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.
• Ünite 4: Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna bir beton pompası kullanılarak 50 ton/saat kapasite ile aralıklarla su basılmaktadır. 22 Mart ve 25 Mart arasında günlük 3’er saat süre ile deniz suyu basılmıştır. Kullanılmış yakıt havuzu soğutma sistemine de deniz suyu basılmaktadır.
• Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durumundadır. 27 Mart 14:00 (yerel saat) itibariyle Reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 30,3 ºC ve kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 37,8 ºC olarak ölçülmektedir.
• Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durumundadır. 27 Mart 14:00 (yerel saat) reaktör basınç kabı suyu sıcaklığı 29,1 ºC; kullanılmış yakıt havuz suyu sıcaklığı ise 21,0 ºC olarak ölçülmektedir.
• Ortak kullanılmış yakıt havuzu: 27 Mart 08:00 itibariyle su sıcaklığı 39 ºC civarında durağandır.


TAEK tarafından ülkemiz sınırlarında 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemektedir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (570_cooperation_nuclear_energy_russia_turkey.pdf)Radyasyon Kaynaklarının Kayıtları 838 kB
Bu dosyayı indir (570_ikili_nukleer_anlasma_rusya_turkiye.pdf)Anlaşma Metnia 702 kB

Alt Kategoriler