17.07.2011 tarihli STAR gazetesinde yer alan “GATA’daki 3 kanser vakasının nedeni radyasyon kaçağı çıktı” başlıklı habere ilişkin basın açıklaması aşağıdadır:

Kurumumuz uzmanları tarafından, 08.04.2011 ve 22.04.2011 tarihlerinde Gülhane Askeri Tıp Fakültesi bünyesindeki radyoloji laboratuvarlarında radyasyon güvenliği denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda,  Siemens marka anjiyo cihazının bulunduğu odanın hasta giriş kapısı kanatlarının birleşim yerinin 2 mm kalınlığında kurşun ile kaplanması ve bu kapı ile karşılıklı konumdaki rapor değerlendirme odasının kapısının kullanıma kapatılması gerektiği tespit edilerek, radyasyon ile çalışan personelin hizmet içi eğitimlerinin sağlanması,  kayıtlarının tutulması ve uyulması gereken kuralların hazırlanarak her cihazın kullanıldığı laboratuvarlarda görünür şekilde uygun yerlere asılması gerektiği de 03.05.2011 tarihinde Kurumumuz tarafında söz konusu Kuruluşa yazı ile bildirilmiştir.

26 Haziran 2011 akşam saatlerinde New Mexico Jemez Dağlarında başlayan yangının bölgede bulunan Los Alamos Nükleer laboratuvarını tehdit ettiği ile ilgili haberler medyada yer almaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, Nebraska Eyaletinde bulunan Missouri Nehri’nde Haziran ayı başından beri taşkın tehlikesi yaşanmaktadır. Missouri nehri yakınlarında bulunan Ford Calhoun Nükleer Güç Santrali (482 MWe, 1 ünite) Nisan ayından beri yakıt değişimi amacıyla durdurulmuş durumdadır.  Cooper Nükleer Güç Santralleri (770 MWe, 1 ünite) ise tam güçte işletilmektedir. Haziran ayı başından beri bu santrallerde Missouri Nehri’nin taşması tehlikesine karşı önlemler alınmaktadır.

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında son gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Alt Kategoriler