03 ve 04 Aralık 2012  tarihlerinde yazılı basında ve internet sitelerinde yer alan haberlere konu olan İzmir Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesinde bulunan atıl durumdaki Aslan Avcı Döküm Sanayi ve T.A.Ş. firmasına ait kurşun döküm fabrikasında, Kurumumuz tarafından daha önce pek çok kez ölçüm ve incelemeler yapılmış olmasına rağmen mevcut durumda değişiklik olup olmadığının tespiti ve halkın endişelerinin izalesi için 04 Aralık 2012 tarihinde Kurumumuz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM) koordinasyonunda oluşturulan bir Acil Durum Müdahale Ekibi (ADME) tarafından radyolojik ölçüm ve incelemeler yapılmıştır.

11 ve 12 Haziran 2012 tarihlerinde yazılı basında ve internet sitelerindeki haberlerde yapı malzemesi olarak kullanılan ithal granitlerin yüksek miktarda radyoaktivite içerdiği ve akciğer kanserine sebep olduğuna ilişkin ifadeler yer almaktadır.

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgilere göre:  

16 Aralık 2011 tarihinde Japon hükümeti tarafından yapılan değerlendirmede,

  • Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali’nin“soğuk durdurma” eşdeğeri bir duruma getirildiği duyurulmuştur. Bu nedenle; beklenmeyen bir olay olsa bile tesis saha sınırlarında görülebilecek doz hızı seviyesi olabildiğince düşük seviyede tutulabilecektir.
  • Hükümet ve TEPCO ortak müdahale ofisi yeniden organize olarak, 1. ve 4 üncü ünitelerin işletmeden çıkarılma sürecinde gerekli faaliyetleri de içeren orta-uzun vadeli yol haritasını çıkaracaktır.
  • Yeni organizasyon ve orta-uzun vadeli yol haritası, tahliye edilen halkın evlerine dönmesi ve tüm halkın güvenliğini sağlayacak faaliyetleri de düzenleyecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Habertürk ve Radikal internet sitelerinde 2 ve 5 Şubat 2012 tarihlerinde, CERN araştırmaları kapsamında yurtdışına seyahat eden araştırmacılara verilen harcırahlarla ilgili olarak “Atomdan Yağ Çıkardılar” ve “TAEK’ten Atomik Tasarruf” başlıklarıyla yayımlanan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Van İlimizde 23.10.2011 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Ermenistan’da sınırımıza yakın bir bölgede bulunan Metsamor Nükleer Santrali ile ilgili olarak 24 saat kesintisiz olarak çalışan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) istasyonlarından alınan ölçüm sonuçlarına göre, doğal fon radyasyon seviyesinin üzerinde herhangi bir doz hızı değeri ölçülmemiştir.

Alt Kategoriler