KAPSAM:

·         Laboratuvarda açık radyoaktif kaynaklar ile yapılan uygulamalar,

·         Laboratuvarda kapalı radyoaktif kaynaklar ile yapılan kalibrasyon ve araştırma uygulamaları,

·         Cihaz dedektör kalibrasyonunda kullanılan kapalı radyoaktif kaynaklar,

·         Radyografi uygulamalarında kullanılan Cs-137 kılavuz kaynaklar (her kılavuz kaynak için lisans ücreti yatırılmalıdır.),

·         Kuyu log uygulamalarında kullanılan blanket tipi (Th-232, K-40, U-238) kalibrasyon kaynakları (her kaynak için lisans ücreti yatırılmalıdır.)

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni laboratuvar

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

2

Devir/satın alınan laboratuvar

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

4

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (7), (9)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

5

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (5), (8), (9)

6

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

(1), (2), (3), (8), (9)

7

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (8), (9), (10)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

8

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (8)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

9

Laboratuvarın veya laboratuvarda kullanılan kaynak/kaynakların satış veya devrinin yapılması

(1), (9), (11)

10

Laboratuvarın faaliyeti durdurularak, kullanılan kaynak/kaynakların mahrecine gönderilmesi

(1), (9), (12)

11

Laboratuvarın faaliyeti durdurularak, kullanılan kaynak/kaynakların atık tesisine gönderilmesi

(1), (9), (13)

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS);

            a) İlgili konularda en az 4 yıllık lisans diploması sureti,

            b) Radyografi uygulamasında kullanılan Cs-137 kılavuz kaynaklar için radyografi RKS için istenilen belgeler

(4) Laboratuvarın (veya kaynaklar kullanılmadığında güvenli depolanacağı odanın)  yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren iki (2) adet kroki

(5) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(6) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(7) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(8) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(9) Lisans belgesi aslı

(10) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(11) Laboratuvarın veya laboratuvarda kullanılan kaynak/kaynakların satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(12) Radyoaktif kaynak/kaynakların mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(13) ÇNAEM- Düşük Düzeyli Radyoaktif Atık Birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti