1.Ulusal CERN ile İlgili Faaliyetler Çalıştayı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında TAEK Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'nda (ESki Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi-SANAEM) , ANKARA’da düzenlenecektir. 

Bu çalıştay ile CERN’de yürütülen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) deneyleri (ATLAS, CMS, ALICE vb.) ile CLIC ve FCC gibi diğer öneri projelerin mevcut durumlarının ve Yüksek Enerji Fiziği ile ilgili son gelişmelerin tartışıldığı bir çalışma toplantısı yapılarak, TAEK tarafından desteklenen CERN projeleri ve Üniversitelerimizce yürütülen CERN ile ilgili diğer faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili proje ekiplerinin bir araya getirilmesi, bilgi alışverişinde bulunulması, söz konusu çalışmaların Ülkemize kazandıracağı katkıların tartışılması ve TAEK tarafından desteklenen CERN projelerinin mevcut durumları ve ileriye yönelik olarak Ülkemize sağlayacakları katkılara ilişkin plan ve yol haritalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 Çalıştay dili Türkçedir. Sözlü ve Poster sunum özetleri elektronik ortamda alınacaktır. Kayıt işlemleri seçeneğinden özetler gönderilebilecektir.