Faydalı kullanım ömrünün sonuna gelmiş olan nükleer tesislerin hizmetten çıkarılmaları ile ilgili görüşler, pratik olmayacağı, maliyetinin çok yüksek olacağı ve çok fazla miktarda atık oluşacağı düşünceleri ile sık sık tartışılmıştır. Güç reaktörü gibi büyük bir yapının tamamen sökülmesinin büyük miktarda hurda meydana getireceği bir gerçektir, fakat bu hurdaların çoğu radyoaktif değildir ve tekrar kullanılabilir. Hizmetten çıkarmanın maliyeti konusunda çözüm ise üretici kuruluşların bu maliyeti elektrik üretim maliyetine eklemeleri ve ayrı bir fon yaratmaları ile sağlanmaktadır. Nükleer santrallar da dahil olmak üzere nükleer tesislerin sökülmesi ve yeşil alana dönüştürülmesi maliyeti santralın ilk yatırım maliyetinin yaklaşık %10-20'sine karşılık gelmektedir.