• CERN-Türkiye İlişkileri
  • CERN'de Yapılan Çalışmalar
  • CERN Projelerini Destekleme Yönergesi
  • TAEK Tarafından Desteklenen CERN Çalışmaları ve Proje Grupları
  • 1. Ulusal Cern ile İlgili Faaliyetler Çalıştayı
  • 1.Ulusal CERN ile İlgili Faaliyetler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
  • Ülkemizin CERN Ortak Üyeliğinin Beş Yılının Değerlendirmesi Kapsamında CERN Görev Gücü 5-6 Mart 2020 Tarihlerinde Ülkemizi Ziyaret Etti

Ülkemizin CERN ile ilişkisi 1961 yılında ve ilk defa Türkiye’ye tanınan gözlemci statüsü ile başlamıştır. Bu tarihten itibaren bireysel çabalarla başlatılan bilimsel çalışmalar daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından münavebeli olarak sağlanan mali destekler ile bir ölçüde kurumsal bir duruma gelmiştir. Bu kurum ile yarım yüzyıldır sürmekte olan ilişkilerimiz, parçacık fiziğinin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmuştur.

Devamını Oku

CERN'de yürütülen araştırmaların esas amacı maddenin yapısını ve maddeyi bir arada tutan kuvvetleri anlamaktır. İnsanlığın asırlardır yürüttüğü maddenin yapısını anlamak amaçlı büyük faaliyetin modern altyapısı parçacık hızlandırıcılarıdır. Parçacık hızlandırıcılarında çok yüksek enerjilere ve çarpışma sayılarına erişmek, çarpışmalardan çıkan çok sayıdaki parçacığı algılayabilmek mevcut teknolojinin sınırlarını zorlamaktadır. Bu bağlamda CERN, temel bilim araştırmalarının yanında, yarının teknolojilerini geliştirmekte de çok önemli bir rol oynamaktadır.

Devamını Oku

1.Ulusal CERN ile İlgili Faaliyetler Çalıştayı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'nda (ESki Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi-SANAEM) , ANKARA’da düzenlenecektir.  

Bu çalıştay ile CERN’de yürütülen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) deneyleri (ATLAS, CMS, ALICE vb.) ile CLIC ve FCC gibi diğer öneri projelerin mevcut durumlarının ve Yüksek Enerji Fiziği ile ilgili son gelişmelerin tartışıldığı bir çalışma toplantısı yapılarak, TAEK tarafından desteklenen CERN projeleri ve Üniversitelerimizce yürütülen CERN ile ilgili diğer faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili proje ekiplerinin bir araya getirilmesi, bilgi alışverişinde bulunulması, söz konusu çalışmaların Ülkemize kazandıracağı katkıların tartışılması ve TAEK tarafından desteklenen CERN projelerinin mevcut durumları ve ileriye yönelik olarak Ülkemize sağlayacakları katkılara ilişkin plan ve yol haritalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalıştay dili Türkçedir. Sözlü ve Poster sunum özetleri elektronik ortamda alınacaktır. 

Devamını Oku

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında  TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen 1.Ulusal CERN ile İlgili Faaliyetler Çalıştayının Sonuç Bildirgesi ekte sunulmaktadır.

Devamını Oku

Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma"ya dair Bakanlar Kurulu Kararı 28 Nisan 2015 tarihli ve 29340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Anlaşmaya dair Niyet beyanımızı içeren Mektup’un 6 Mayıs 2015 tarihinde Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla CERN’e iletilmesi ile Ülkemiz Ortak Üyelik Statüsünü haiz olmuştur.

 

DSC 0447 1

 

Ortak Üyelik Anlaşması gereği, 6 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Ülkemizin CERN Ortak Üyelik statüsündeki beş yılını dolduracak olması nedeniyle, beş yıl değerlendirme süreci başlatılmış ve CERN tarafından bir Görev Gücü kurulmuştur. Bu kapsamda, Ülkemizin Ortak Üyelik başvurusunda hazırlanan raporun güncellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar tamamlanmış ve rapor CERN Görev Gücüne sunulmuştur. Görev Gücü söz konusu rapora dair değerlendirmelerde bulunmak üzere 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

 

IMG 20200312 WA0024

IMG 20200312 WA0026

DSC 0097 1

 

Söz konusu ziyaret kapsamında, 5 Mart 2020 tarihinde TAEK Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığında açılış toplantısı tesisler gezilmiş ve ardından sırasıyla Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü yerleşkesinde kâin TARLA (Turkish Accelerator & Radiation Laboratory) tesislerine, Ankara Üniversitesi Teknokent’te bulunan bazı firmalara ve TÜBİTAK Başkanlığına ziyarette bulunulmuştur.

 

DSC 0467 1

DSC 0557 1

IMG 20200312 WA0007

 

Kocaeli ve İstanbul’da 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen temaslarda ise sırasıyla, CERN ihalelerine katılan bir firma ve TÜBİTAK-BİLGEM ziyaret edilmiştir. Ziyaretin aynı gün öğleden sonraki son bölümünde ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsünde, Ülkemizdeki Üniversitelerden CERN ile ilgili çalışmalarda bulunan araştırmacıların katılımıyla bir toplantı düzenlenerek programa nihayet verilmiştir.

 

IMG 8703 1

Devamını Oku

Haberler

1. Ulusal Cern ile İlgili Faaliyetler Çalıştayı Sunum Dosyaları

4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Devamını Oku

"Türkiye Atom Enerjisi Kurumu CERN Projelerini Destekleme Yönergesi" Revize Edildi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu CERN Projelerini Destekleme Yönergesi 07.09.2018 tarihinde revize edilmiştir. Revize yönergeye aşağıdaki Devamını Oku

CERN Münhal Kadro Duyurusu

Ülkemizin Ortak Üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği CERN (Avrupa Nükleer Devamını Oku
  • 1
  • 2