• CERN-Türkiye İlişkileri
  • CERN'de Yapılan Çalışmalar
  • CERN Projelerini Destekleme Yönergesi
  • TAEK Tarafından Desteklenen CERN Çalışmaları ve Proje Grupları
  • 1. Ulusal Cern ile İlgili Faaliyetler Çalıştayı
  • 1.Ulusal CERN ile İlgili Faaliyetler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Ülkemizin CERN ile ilişkisi 1961 yılında ve ilk defa Türkiye’ye tanınan gözlemci statüsü ile başlamıştır. Bu tarihten itibaren bireysel çabalarla başlatılan bilimsel çalışmalar daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından münavebeli olarak sağlanan mali destekler ile bir ölçüde kurumsal bir duruma gelmiştir. Bu kurum ile yarım yüzyıldır sürmekte olan ilişkilerimiz, parçacık fiziğinin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmuştur.

Devamını Oku

CERN'de yürütülen araştırmaların esas amacı maddenin yapısını ve maddeyi bir arada tutan kuvvetleri anlamaktır. İnsanlığın asırlardır yürüttüğü maddenin yapısını anlamak amaçlı büyük faaliyetin modern altyapısı parçacık hızlandırıcılarıdır. Parçacık hızlandırıcılarında çok yüksek enerjilere ve çarpışma sayılarına erişmek, çarpışmalardan çıkan çok sayıdaki parçacığı algılayabilmek mevcut teknolojinin sınırlarını zorlamaktadır. Bu bağlamda CERN, temel bilim araştırmalarının yanında, yarının teknolojilerini geliştirmekte de çok önemli bir rol oynamaktadır.

Devamını Oku

1.Ulusal CERN ile İlgili Faaliyetler Çalıştayı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'nda (ESki Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi-SANAEM) , ANKARA’da düzenlenecektir.  

Bu çalıştay ile CERN’de yürütülen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) deneyleri (ATLAS, CMS, ALICE vb.) ile CLIC ve FCC gibi diğer öneri projelerin mevcut durumlarının ve Yüksek Enerji Fiziği ile ilgili son gelişmelerin tartışıldığı bir çalışma toplantısı yapılarak, TAEK tarafından desteklenen CERN projeleri ve Üniversitelerimizce yürütülen CERN ile ilgili diğer faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili proje ekiplerinin bir araya getirilmesi, bilgi alışverişinde bulunulması, söz konusu çalışmaların Ülkemize kazandıracağı katkıların tartışılması ve TAEK tarafından desteklenen CERN projelerinin mevcut durumları ve ileriye yönelik olarak Ülkemize sağlayacakları katkılara ilişkin plan ve yol haritalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalıştay dili Türkçedir. Sözlü ve Poster sunum özetleri elektronik ortamda alınacaktır. 

Devamını Oku

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında  TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen 1.Ulusal CERN ile İlgili Faaliyetler Çalıştayının Sonuç Bildirgesi ekte sunulmaktadır.

Devamını Oku

Haberler

1. Ulusal Cern ile İlgili Faaliyetler Çalıştayı Sunum Dosyaları

4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Devamını Oku

"Türkiye Atom Enerjisi Kurumu CERN Projelerini Destekleme Yönergesi" Revize Edildi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu CERN Projelerini Destekleme Yönergesi 07.09.2018 tarihinde revize edilmiştir. Revize yönergeye aşağıdaki Devamını Oku

CERN Münhal Kadro Duyurusu

Ülkemizin Ortak Üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği CERN (Avrupa Nükleer Devamını Oku
  • 1
  • 2