Bölüm 3 - Radyasyon "Radyasyon ve Biz"

FOTONLARIN MADDE İLE ETKİLEŞMESİ

Etkileşim tipi

  • Fotoelektrik etki
  • Compton saçılması

yörünge elektronlarla foton etkileşimleri :

  • Fotoelektrik etki (soğurulma etkisi)
  • Esnek olmayan saçılma : Compton etki
  • Esnek saçılma : (Thompson-Rayleigh etki)

RADYASYON

RADYOAKTİVİTE

RADYASYON BİRİMLERİ

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ

sonraki sayfa >