Bölüm 3 - Radyasyon "Radyasyon ve Biz"

RADYASYON BİRİMLERİ

Aktivite Birimi

Özel Birim : Curie ( Ci )

SI Birimi : Becquerel ( Bq )

Curie: Saniyede 3.7x 1010 parçalanma veya bozunma gösteren maddenin aktivitesidir.

Bequerel: Saniyede 1 parçalanma n yapan çekirdeğin aktivitesidir.

1 Ci = 3.7x1010 Bq

1 Bq = 2.7x10-11 Ci

Örnek: 50 Ci - Ir-192 = 50x3.7x1010 Bq = 1.85 TBq

Işınlama Birimi

Özel Birim : Röntgen ( R )

SI Birimi : Coulomb/kg ( C/kg )

Röntgen: Normal hava şartlarında havanın 1 kg’ında 2.58x10-4 C’ luk elektrik yükü değerinde pozitif ve negatif iyonlar oluşturan x ve gama ışını miktarıdır.

1 R = 2.58x10-4 C / kg
1 C/kg = 3.88x103 R

Soğurulma Doz Birimi

Özel Birim : Rad

SI Birimi : Gray ( Gy )

Rad: Işınlanan maddenin 1 kg’ına 10-4 joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır. Soğurulan enerji parçacık veya foton olabilir. Gray : Işınlanan maddenin 1 kg’ına 1joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır.

1 Rad = 10-4 Gy

1 Gy = 100 Rad

Doz Eşdeğer Birimi

Özel Birim : Rem

SI Birimi: Sievert ( Sv )

Farklı tip radyasyonlardan soğurulan nenerjiler eşit olsa bile biyolojik etkileri farklı olabilir.

Rem = Soğurulan Doz x Faktörler

Sievert: 1 Gray’lik x ve g ışını ile aynı biyolojik etkiyi meydana getiren radyasyon miktarıdır.

1 Rem = 10-2 Sv n 1Sv = 100 Rem = 1 J/kg