Bölüm 4 - Radyasyon

RADYASYON ve BİZ

Radyasyon nedir? 19. yüzyılın sonlarına doğru X ışınları ve radyoaktivitenin keşfiyle birlikte tıbbi ve endüstriyel alanlardaki kullanımı günümüze gelinceye kadar giderek artan bir hızla yaygınlaşan radyasyon, farklı çevreler tarafından farklı şekillerde yorumlanmakta ve topluma farklı şekillerde anlatılmaktadır. Radyasyon insanlık için ne anlam ifade etmektedir? Bu kavramı nasıl anlamalı ve nasıl yorumlamalıyız? Radyasyon, bazılarının savunduğu gibi dünyamızın gelecekteki olası enerji açığını kapatacak, yiyecek üretimimize, bulunması zor değerli minerallerin yeniden işlenip kullanılabilir hale getirilmesine, hastalıkların teşhis ve tedavisine, endüstriyel birçok alandaki faaliyetlere, ve yaşam standartlarımızın iyileştirilmesine katkıda bulunan ve bulunacak olan bir enerji midir, yoksa başkalarının iddia ettiği gibi yaşadığımız çevreyi kirleten, ekolojik dengeyi bozan, somatik ve genetik bozukluklara neden olan korkunç bir güç müdür? Faydalı mı, yoksa zararlı mıdır? Radyasyonun hangi görüntüsü gerçeğe daha yakındır? Burada, bu sorulara bir açıklık getirmeye çalışacağız. >>>

İçindekiler

1 Temel Bilgiler

1.1 Atom

1.2 İzotop

1.3 İyonizasyon

1.4 Radyoaktivite

1.5 Yarılanma Süresi

2.1 Alfa Parçacıkları

2.2 Beta Parçacıkları

2.3  X Işınları

2.4 Gama Işınları

2.5 Nötronlar

5.1 Doğal Radyasyon Kaynakları

5.2  Yapay Radyasyon Kaynakları

6.1  Tıbbi Uygulamalar

6.2  Endüstriyel Uygulamalar

6.3 Radyoaktif Serpinti

6.4  Nükleer Güç Santralleri

6.5 Tüketici Ürünleri

7.1 Radyasyonun Hücre ile Etkileşmesi

7.2 Radyasyonun Kromozoma Verdiği Hasarın Sonuçları

7.3 Kromozom Hasarlarına Etki Eden Faktörler

7.3.1 Radyasyonun Özelliklerine Bağlı Faktörler

7.3.2 Hedefin Özelliklerine Bağlı Faktörler

7.4 Biyolojik Etkilerin Sınıflandırılması

7.4.1 Erken Etkiler (Akut Işınlanma Etkileri)

7.4.1.1 Akut Radyasyon Sendromları

7.4.2  Gecikmiş Etkiler (Kronik Işınlanma Etkileri)

8.1 Toplum Üyelerinin Radyasyondan Korunması

8.2 Çalışanların Radyasyondan Korunması

8.3 Nükleer Santral Kazaları Sonucu Yayılan Radyasyondan Korunma