Akkuyu Nükleer Güç Santrali

"Çevrenin doğal ve yapay radyasyon seviyesindeki önemli değişimlerin tespit edilmesi, herhangi bir kaza sonrasında radyoaktif kirlenmenin..."

Türkiye Çevresel Radyoaktivite Atlası

"Ülkemizin, nükleer teknolojiye sahip olarak, bu teknolojinin ürünlerinden ülke.."

Proton Hızlandırıcı Tesisi

Arrow
Arrow

Haberler

 • 1
 • 2

Yerleşkeler ve Bağlı Kuruluşlar

BAŞKANLIK

13 Temmuz 1982 tarihli 17753 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu gereğince Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır:

ANAEM

ANAEM .... Yılında Ankara Üniversitesi Yerleşkesinde Kurulmuş Olan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.

ÇNAEM

ÇNAEM .... Yılında İstanbul'da Kurulmuş Olan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.

SANAEM

SANAEM 1958 yılında kurulmuş olan bir... tesisimizdir

 • BAŞKANLIK
 • ANAEM
 • ÇNAEM
 • SANAEM

Hizmetlerimiz

RADYOAKTİVİTE ANALİZLERİ

ÇNAEM Hizmet Sözleşmesi

Radyoaktivite Analiz İstek Formu

Sularda Toplam Alfa-Beta Radyoaktivite Analizi

Sularda Trityum (H-3) Analizi (*)

Sularda Rn-222 Analizi

İçme Suyunda Toplam Gösterge Dozu, Standart ve İleri Analiz

Sularda Cs-137/134 Analizi

Gıdalarda Radyoaktivite Analizi ve Sertifikası (Cs-137/134) (*)

Gıdalarda Radyoaktivite Analizi ve Sertifikası (Pu-239/240,Sr-90,Am-241,U-238,Th-232)

Yapı Malzemelerinde Radyoaktivite Analizi ve Sertifikası (Ra-226,Th-232,K-40,Cs-137)

Diğer Numunelerde Gama Radyoaktivite Analizi (Cs-137/134,K-40,Ra-226,U-238,Th-232)

Alfa Radyoaktivite Analizi (Pu-239/240,Am-241,U-238,Th-232,Po-210)

Beta Radyoaktivite Analizi (Sr-90)

Yerinde Radon Ölçümü

İstek Üzerine Radyasyon Kontrolu

(*) TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

 1. ANALİZ EDİLMESİ İSTENEN ÖRNEKLER İÇİN ŞARTLAR

1.1. Radyoaktivite Analizi İstenen Gıda Örnekleri

 • Radyoaktivite Analiz İstek Formu doldurularak başvuruda bulunulmalıdır.
 • Örnek miktarı en az 1 litre hacmindeki bir kabı dolduracak kadar olmalıdır (daha düşük hacimlerdeki örnekler için sayım geometrileri sebebiyle analiz süreleri önemli ölçüde artacaktır).
 • Özellikle bozulabilecek örneklerin (süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, deniz mahsulleri, tatlı su ürünleri, yaş mantar, yaş sebzeler, vb……) uygun kaplarda mevsim koşulları dikkate alınarak soğuk zincir (+2 ila +8°C) koşulları altında, en kısa sürede ulaştırılmasına dikkat edilmelidir.
 • Dondurulmuş örneklerin taşınma sırasında çözülmemesi için gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir.
 • Bozulmuş, çözülmüş örnekler (yaş mantar, vb.) kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Analizi istenen mantar ve ithalat örnekleri mühürlü olarak getirilmelidir.
 • Analiz sonuçları, sadece Cs-137 analizi istenmesi halinde, yukarıdaki şartlarda örnek tesliminden 5 iş günü sonra verilir. 1 litre hacmindeki kabı doldurmayan örnek hacimlerinde sonuç verme süresi önemli ölçüde uzayacaktır.
 • ·   Pu-239/240, Am-241, U-238, Th-232 analizleri istenen gıda örnekleri için örnek miktarı ½ kg, Sr-90 analizleri için 1 kg olmalıdır. Bu analizlerin sonuçları, yukarıdaki şartlarda örnek tesliminden 1 ay sonra verilir.

1.2. Toplam Gösterge Dozu Değeri İstenen İçme Suyu Örnekleri

Radyoaktivite Analiz İstek Formu doldurularak başvuruda bulunulmalıdır.

Toplam alfa/beta analizi sonuçlarından hesaplanır. Toplam alfa/beta veya trityum değerlerinden birinin yüksek çıkması durumunda, ileri analizler için ilave örnek istenir.

1.3.   Toplam Alfa/Beta Analizi İstenen Su Örnekleri*

 • Radyoaktivite Analiz İstek Formudoldurularak başvuruda bulunulmalıdır.
  • Toplam alfa/beta analizi istenen su örnekleri nitrat asidi ile pH < 2 olacak şekilde asitlendirilerek getirilmelidir. Bu sağlanamıyorsa asitlendirilmediği belirtilmelidir.
  • Ruhsata esas sular ağızları mühürlü olarak ulaştırılmalıdır.
  • Örnekler alındıktan sonra, en geç 5 gün içerisinde ÇNAEM’e ulaştırılmalıdır.
  • Örnekler, çift kapaklı PET / Plastik kaplarda, ağzı sıkıca kapatılarak taşınmalıdır.
  • Örnek miktarı en az 5 litre olmalıdır.
  • Analiz sonuçları örnek tesliminden 15 gün sonra verilir.

 

1.4.   Trityum Analizi İstenen Su Örnekleri*

 • Radyoaktivite Analiz İstek Formu doldurularak başvuruda bulunulmalıdır.
 • Trityum analizi istenen su örnekleri kesinlikle asitlendirilmemelidir.
 • Örnek alındıktan sonra, en geç 5 gün içerisinde ÇNAEM’e ulaştırılmalıdır.
 • Örnekler, çift kapaklı PET / Plastik kaplarda, ağzı sıkıca kapatılarak taşınmalıdır.
 • Örnek miktarı en az 2 litre olmalıdır.
 • Analiz sonuçları örnek tesliminden 30 gün sonra verilir.

*: Toplam alfa/beta ve trityum analizlerinden birinin müsaade edilen seviyenin üstünde olması durumunda “Toplam Gösterge Dozu”nun hesaplanması için ileri analizler yapılır ve ilave örnekler istenir. Bu durumda rapor teslim süresi örnek tesliminden itibaren 45 gündür.

 

1.5. Radyoaktivite Analizi İstenen Yapı Malzemeleri

 • Radyoaktivite Analiz İstek Formu doldurularak başvuruda bulunulmalıdır.
 • Örnek miktarı en az 1 litre hacmindeki bir kabı dolduracak kadar olmalıdır.
 • Örnekler mümkünse kuru ve öğütülmüş (10 mesh altında / -2 mm) olarak teslim edilmelidir.
 • Analiz sonuçları örnek tesliminden 40 gün sonra verilir.

 

1.6.   Radon Analizi İstenen Su Örnekleri

 • Radyoaktivite Analiz İstek Formudoldurularak başvuruda bulunulmalıdır.
  • Su örnekleri 250 mililitre (cc) cam şişelere bir hortum yardımıyla alınmalıdır.
  • Hortum su şişesi içine daldırılarak çok yavaş bir şekilde şişe doldurulmalı ve hortum şişe içindeyken suyun 5 dakika taşması sağlanmalıdır.
  • Şişelerin ağzı sızdırmazlık sağlayacak şekilde lastik tapa ve alüminyum kapak ile kapatılmalıdır.
  • Örnekler en geç 3 gün içinde  ÇNAEM’e ulaştırılmalıdır.
  • Analiz sonuçları örnek tesliminden 5 iş günü sonra verilir.

 

1.7. Sularda Cs-134/Cs-137 Analizi

 • Radyoaktivite Analiz İstek Formu doldurularak başvuruda bulunulmalıdır.
 • Örnek miktarı tüketim amaçlı sular için 1 litre olmalıdır.
 • Analiz sonuçları örnek tesliminden 5 iş günü sonra verilir.  

 

1.8. Diğer Numunelerde Gama Radyoaktivite Analizi

Analiz süresi gıda numunelerinde olduğu gibidir. Örnek miktarı en az 1 litre hacmindeki bir kabı dolduracak kadar olmalıdır (daha düşük hacimlerdeki örnekler için sayım geometrileri sebebiyle analiz süreleri önemli ölçüde artacaktır).

 

1.9. Alfa Radyoaktivite Analizi

 • Radyoaktivite Analiz İstek Formu doldurularak başvuruda bulunulmalıdır.
 • U-234, U-238, Pu-238, Pu-239/240, Am-241, Th-232 analizleri istenen su örnekleri için örnek miktarı 1 litre olmalıdır.
 • Analiz sonuçları örnek tesliminden 1 ay sonra verilir.

 

1.10. Beta Radyoaktivite Analizi (Sr-90)

 • Radyoaktivite Analiz İstek Formu doldurularak başvuruda bulunulmalıdır.
 • Sr-90 analizi istenen su örnekleri için örnek miktarı 1 litre olmalıdır.
 • Analiz sonuçları örnek tesliminden 1 ay sonra verilir.

 

1.11. Yerinde Radon Ölçümü

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru gerekmektedir.

1.12. İstek Üzerine Radyasyon Kontrolu

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru gerekmektedir.

Tablo 1: Radyoaktivite Analiz Metotları

ANALİZ YÖNTEM

Gıdalarda Radyoaktivite Analizi 

(Cs-134, Cs-137)

ASTM E-181 (Standart Test Method for Detector Calibration and Analysis of Radionuclides)
Sularda Cs-134, Cs-137 Analizi ASTM E-181 (Standart Test Method for Detector Calibration and Analysis of Radionuclides)

Gıdalarda Radyoaktivite Analizi   
(Pu-239/240, Sr-90, Am-241, U-238, Th-232)

HASL-300 (Sequential Methods for Am, Pu and U in Environmental Samples)

Methods for Determination of Sr-90 in Food and Environmental Samples by Cerenkov Counting

ASTM E-181 (Standart Test Method for Detector Calibration and Analysis of Radionuclides)

Toprak ve Yapı Malzemelerinde Radyoaktivite Analizi

(Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137) 
ASTM E-181 (Standart Test Method for Detector Calibration and Analysis of Radionuclides)
Sularda Trityum (H-3) Analizleri  ISO 9698
Sularda Toplam Alfa-Toplam Beta Radyoaktivite Analizi EPA 900.0 (Prescribed Procedures for Measurement of Radioactivity in Drinking Water)
İçme Sularında Toplam Gösterge Dozu

Toplam Alfa-Toplam Beta ve Trityum Analizlerinden hesaplanır.
(17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki
Yönetmelik” ve 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete
ile yapılan değişikliğe göre değerlendirilmektedir) 

Sularda Rn-222 Analizi Extraction Method of Radon Liquid Scintillation Counting
Sularda U-234 ve U-238 Radyoizotoplarının Alfa Spektrometrik Yöntemle Analizi 

RDB-RAD-ASL-ÇT-01 (İşletme içi metot)

   

 

 (*): Analiz Yöntemi TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

(**): İleri analiz için örnek gerekir.

2.HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ VE ÜCRETLER

TAEK Mal ve Hizmet Türlerine Ait Ücret Listesinde" yer alan gelir kalemlerine yönelik Kurum/Kuruluşlar veya gerçek kişilerden yapılacak tahsilatlar, 15.02.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Ziraat Bankası tarafından Kurumumuza özel olarak hazırlanan "TAEK Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile yapılacaktır. Kurum/Kuruluşlar veya gerçek kişilerce, T.C Ziraat Bankasına "TAEK Tahsilat Programı" kullanılarak yapılacak ödemelerden masraf, komisyon vb. isim altında herhangi bir ücret alınmayacaktır. TAEK web sitesinde  analiz ücretleri yayınlanmaktadır. (http://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/func-directinfo/640/)

3.ANALİZLERİN YAPILMASI VE RAPORUN HAZIRLANMASI

 • Analizler, ilgili standart, talimat, şartname ve prosedürlere uygun olarak yapılarak ÇNAEM tarafından belirlenen formatta rapor edilir. Tek bir istek yazısı ile birden fazla örnek için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, Radyoaktivite Analiz İstek Formunda, “Raporda Belirtilmesi İstenen Hususlar” kısmında belirtilmesi gerekmektedir.
 • Tek bir örnek için birden fazla rapor istendiği takdirde, istek yazısında/dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir.
 • TAEK web sitesinde yayınlanan  analiz ücretleri  31.12.2011 tarihine kadar geçerlidir. Liste fiyatlarında herhangi bir değişiklik olması veya listeye yeni analizler eklenmesi halinde listenin güncel haline TAEK web sitesinde, Temel Mal ve Hizmetlerin Ücretleri sayfasından ulaşılabilir.

 

Talep Edilen Analizler için Hizmet Bedelleri

Yayın Akışımıza Abone Olun!

Yeni eklenen duyurulardan haberdar olmak için yayın akışımıza abone olun.