Ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi)'nin güneş enerjisi santrali 26 Şubat 2019 tarihinde hizmete girmiştir. Söz konusu güneş enerjisi santralinin hizmete girmesiyle SESAME bölgedeki ilk sinkrotron ışınım merkezi olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji ile çalışan dünyanın ilk büyük hızlandırıcı kompleksi olmuştur.

Diğer tüm hızlandırıcılarda olduğu gibi sinkrotron ışınım kaynaklarında da büyük miktarda elektrik sarfiyatı olmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu güneş enerjisi santralinin devreye alınması ile birlikte, büyük bölümünü elektrik giderlerinin oluşturduğu SESAME işletme bütçesinde yarı yarıya bir düşüş olacak ve bu husus tesisin sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: