Ülkemizin bu alandaki eksiklerinin giderilmesi için Sinop sahasında ülkenin ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılayacak, nükleer uygulamalar ve nükleer teknoloji konularında çağın gerekliliklerini yakalayarak, ileriki gelişmelere katkı koyabilecek modern bir araştırma reaktörünün kurulması planlanmaktadır. Ayrıca, TAEK’e bağlı Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM)’de, yine nükleer tıp alanında kullanılacak çeşitli radyoizotop ve radyofarmasötiklerin üretilmesi amacı ile inşa edilmekte olan TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT) bulunmaktadır. Ayrıca proton hızlandırıcı tesisinin kurulmasından sonra tıp uygulamaları için bir tedavi merkezinin kurulması da gündemdedir.