Akkuyu Nükleer Güç Santrali

"Çevrenin doğal ve yapay radyasyon seviyesindeki önemli değişimlerin tespit edilmesi, herhangi bir kaza sonrasında radyoaktif kirlenmenin..."

Türkiye Çevresel Radyoaktivite Atlası

"Ülkemizin, nükleer teknolojiye sahip olarak, bu teknolojinin ürünlerinden ülke.."

Proton Hızlandırıcı Tesisi

Arrow
Arrow

Haberler

 • 1
 • 2

Yerleşkeler ve Bağlı Kuruluşlar

BAŞKANLIK

13 Temmuz 1982 tarihli 17753 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu gereğince Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır:

ANAEM

ANAEM .... Yılında Ankara Üniversitesi Yerleşkesinde Kurulmuş Olan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.

ÇNAEM

ÇNAEM .... Yılında İstanbul'da Kurulmuş Olan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.

SANAEM

SANAEM 1958 yılında kurulmuş olan bir... tesisimizdir

 • BAŞKANLIK
 • ANAEM
 • ÇNAEM
 • SANAEM

Hizmetlerimiz

1. Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı Nedir?

2. Proje Onayı hangi aşamada alınmalıdır?

3. TAEK’ ten Proje Onayı alınması gereken yerler nerelerdir?

4. Hangi radyasyon uygulamaları için TAEK’ ten Proje Onayı almak zorunlu değildir?

5. Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?

6. Proje Onayından sonra projede değişiklik olması halinde ne yapmak gerekir?

7. Projedeki değişiklik lisans koşullarının değişmesi anlamına gelir mi?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı Nedir?

Radyasyon kaynaklarının bulunacağı yerlerin zırhlanmasına ve fiziki koşullarına yönelik, TAEK tarafından radyasyon güvenliği yönünden değerlendirilen projelerin uygunluğuna verilen onaydır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Proje Onayı hangi aşamada alınmalıdır?

Radyasyon kaynağının bulunacağı yerin inşaatı aşamasında “Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı” için TAEK’e müracaat edilmelidir. Proje onayı alındıktan sonra lisans müracaatında bulunulması gerekir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. TAEK’ ten Proje Onayı alınması gereken yerler nerelerdir?

 • Radyoterapi üniteleri,
 • Nükleer tıp uygulamalarında PET, PET/CT, SPECT/CT  üniteleri ve Yataklı I-131 Tedavi Odaları
 • Siklotron ile radyoizotop üretimi yapılan tesisler,
 • Radyoizotop jeneratörü üretimi/radyofarmasötik hazırlama/ışınlama tesisleri,
 • Hızlandırıcı tesisleri.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Hangi radyasyon uygulamaları için TAEK’ ten Proje Onayı almak zorunlu değildir?

 • Radyoloji uygulamaları,
 • Kapalı alanlar dışındaki endüstriyel uygulamalar,
 • Nükleer tıp uygulamalarında SPECT üniteleri,
 • Radyoterapi uygulamalarında simülasyon cihazlarının bulunduğu odalar için proje onayı alınması zorunlu değildir. Ancak talep edilmesi durumunda istenilen bilgi ve belgelerin TAEK’e gönderilmesi gerekmektedir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?

Uygulama türüne göre istenen bilgi belgeler için aşağıda verilen linklere tıklayınız.

RADYOTERAPİ / SİMÜLASYON CİHAZININ BULUNDUĞU ODALAR İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 

YATAKLI I-131 TEDAVİ ÜNİTELERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

RADYOİZOTOP JENERATÖRÜ ÜRETİMİ/RADYOFARMASÖTİK HAZIRLAMA TESİSLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

SİKLOTRON İLE RADYOİZOTOP ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

TEŞHİS VE AYAKTA TEDAVİ AMAÇLI NÜKLEER TIP ÜNİTELERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

RADYOLOJİ CİHAZI ODALARI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6. Proje Onayından sonra projede değişiklik olması halinde ne yapmak gerekir?

Yeni proje için Proje onayı almak üzere tekrar başvuruda bulunulmalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Projedeki değişiklik lisans koşullarının değişmesi anlamına gelir mi?

Evet; cihazın özellikleri, oda içindeki konumu, bitişik alanın kullanım amacı değiştiğinde zırhlama parametreleri değişeceğinden lisans koşulları da değişir ve yeniden proje onayı alınarak lisans müracaatında bulunmak gerekir.

Yayın Akışımıza Abone Olun!

Yeni eklenen duyurulardan haberdar olmak için yayın akışımıza abone olun.