e-Devlet projesi kapsamında Kurumumuz tarafından üretilen mal ve hizmetlerden faydalanan Kurum/Kuruluş ve vatandaşın en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde faydalanması, verilen hizmetlerin e-Devlet kapısından elektronik ortamda sunulması amacı ile çalışmalar e-TAEK Hizmetleri olarak yürütülmektedir. e-Devlet projesinin bir parçası olarak www.taek.gov.tr adresinde bulunan Kurumumuzun internet sitesi üzerinden e-Taşıma İşlemleri, Kişisel Dozimetri Kayıtları Sorgulama, Kuruluş Dozimetre İşlemleri (personel, devir, sonuç raporu vb.) hizmetleri sunulmaktadır.

Web sitemizden yayınlanan hizmetlerin yanı sıra e-Devlet Kapısı üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr) aşağıda listelenen hizmetler sunulmaya başlanmıştır ve zaman içinde bütün hizmetlerimizin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulması hedeflenmektedir.

 

13.01.01.00.00 Eğitim (Kurs) 890 TL/Kişi
13.01.02.00.00 Sınav (Sınav+Başarı Belgesi) 420 TL/Kişi
13.01.03.00.00 Süresi Dolmamış Kayıp Belge Yenileme  90 TL/Belge
13.01.04.00.00 Kurum Dışına Görevlendirilecek Kurum  Eğitmen/Uzmanları (Ankara ve İstanbul İçi)  880 TL/Eğitmen/Gün
13.01.05.00.00 Kurum Dışına Görevlendirilecek Kurum  Eğitmen/Uzmanları (Ankara ve İstanbul Dışı)  1600 TL/Eğitmen/Gün
13.01.06.00.00 İstek Üzerine Bir Günlük Radyasyondan Korunma Eğitimi 310 TL/Kişi
13.01.07.00.00 Radyasyondan Korunma Eğitimi Verecek Kuruluşların Onay Başvuru Ücreti  13535 TL
13.02.01.00.00   DNA Komet Analiz Yöntemi ile Işınlanmış Gıdaların Tespiti Eğitimi 625 TL/Kişi
13.02.02.00.00   Gıda Işınlama Eğitimi  625 TL/Kişi
13.02.03.00.00   Endüstride Radyasyonla Sterilizasyon Eğitimi* 650 TL/Kişi
13.02.04.00.00   Bitki Islahında Mutasyon ve İlgili Biyoteknolojik Teknikler Eğitimi 625 TL/Kişi
13.02.05.00.00 Uygulamalı Radyoaktivite Ölçüm Metotları Eğitimi* 2700 TL/Kişi/Hafta 
13.02.06.00.00   Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme Araştırmalarında İzotop ve Radyasyon Teknikleri Eğitimi 625 TL/Kişi
13.02.07.00.00 Temel Radyofarmasi Kursu 750 TL/Kişi
13.03.01.00.00 Radyografi (RT), Ultrasonik (UT), Girdap Akımları (ET) Seviye-1 2000 TL/Metot
13.03.02.00.00 Magnetik Parçacık (MT), Penetrant (PT) Seviye-1 1400 TL/Metot
13.03.03.00.00 Radyografi (RT), Ultrasonik (UT), Girdap Akımları (ET) Seviye-2 2800 TL/Metot
13.03.04.00.00 Magnetik Parçacık (MT), Penetrant (PT) Seviye-2 1800 TL/Metot
13.03.05.00.00 Radyografi (RT), Ultrasonik (UT), Girdap Akımları (ET) Seviye-3 4750 TL/Metot
13.03.06.00.00 NDT sınav ücreti NDT sertifika ücreti (tüm metot ve seviyeler) 600 TL /Sınav, Sertifika
13.03.07.00.00 Temel Kurs (Z-kursu) 2800 TL/Metot
13.03.08.00.00 Süresi Dolmamış Kayıp Sertifika Yenileme Ücreti 350 TL/Metot
13.04.01.00.00 Tıbbi Radyoloji uygulamalarında Hasta Dozlarının Hesaplanması Eğitimi 4000 TL/Kişi
13.04.02.00.00 Nükleer Tıpta Hasta Dozlarının Hesaplanması Eğitimi 3000 TL/Kişi