Akkuyu Nükleer Güç Santrali

"Çevrenin doğal ve yapay radyasyon seviyesindeki önemli değişimlerin tespit edilmesi, herhangi bir kaza sonrasında radyoaktif kirlenmenin..."

Türkiye Çevresel Radyoaktivite Atlası

"Ülkemizin, nükleer teknolojiye sahip olarak, bu teknolojinin ürünlerinden ülke.."

Proton Hızlandırıcı Tesisi

Arrow
Arrow

Haberler

  • 1
  • 2

Yerleşkeler ve Bağlı Kuruluşlar

BAŞKANLIK

13 Temmuz 1982 tarihli 17753 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu gereğince Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır:

ANAEM

ANAEM .... Yılında Ankara Üniversitesi Yerleşkesinde Kurulmuş Olan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.

ÇNAEM

ÇNAEM .... Yılında İstanbul'da Kurulmuş Olan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.

SANAEM

SANAEM 1958 yılında kurulmuş olan bir... tesisimizdir

  • BAŞKANLIK
  • ANAEM
  • ÇNAEM
  • SANAEM

Hizmetlerimiz

SIĞINMA

Tehlike durumlarında alınabilecek en basit ve etkili yöntemlerden birisi kişilerin bulundukları yerde sığınma önlemini almasıdır. Bu durum bulut geçerken doğrudan etkisini ve radyoaktif maddelerin teneffüs edilmesini önleyecektir. Tehlike durumunda sığınmaya ilişkin resmi duyum alındığında; pencere, kapı ve havalandırma cihaz, boşluk ve delikleri kapatılır, yiyecek maddeleri buzdolabı gibi kapalı yerlerde korunur. Sığınağa gidilmesine ilişkin resmi duyum alındığında; sığınaklarda veya bodrum katlarında toplanılır, tehlikenin geçtiğine dair yayın organlarından resmi haber alınıncaya kadar beklenilir.

SIĞINAK TÜRLERİ

Normal Sığınak: Evler ve bodrum katlarıdır..

Korunaklı Sığınak: Yüksek binaların orta kısımlarındaki duvar ve pencerelerden uzak bölgelerdir.

Özel Sığınak: Kaza süresince yeterli korunmayı sağlayacak şekilde özel olarak dizayn edilmiş sığınaklardır.

TAHLİYE

Öngörülen müdahale düzeyine ulaşılma olasılığı olan yörenin boşaltılarak burada yaşayan halkın başka yörelere nakledilmesidir. Tahliye, özellikle kalabalık nüfus bölgelerindeki halk için öngörülecek en son önlemdir. Tahliye kararının uygulanması için bölgenin ekonomik ve sosyal durumu gözönüne alınarak risk ve maliyet hesaplarının yapılması gerekir. Tahliye yapılmadan önce doz tahminleri, nüfus yoğunluğu, iklim şartları, rüzgar yönü, taşıyıcı araç imkanları ve yol durumu, özel nüfus grupları (öğrenciler, hastalar, yaşlılar, mahkumlar vb.) gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Tahliye; paniğe meydan vermeden, iyi bir trafik ve haberleşme sağlanarak bir plan çerçevesinde gruplar halinde yapılır.

GİRİŞ - ÇIKIŞ KONTROLÜ

Etkilenmiş bölgelere giriş ve çıkışın kontrolüdür. Bölgesel nitelikli tehlike durumlarında uygulanır. Tehlike durumunun değerlendirilmesi sonucu belirlenen yer ve süre içinde insan, hayvan, araç, malzeme ve besin maddelerinin kontrollü giriş-çıkışı sağlanır. Gerektiğinde karantina ve tecrit uygulanabilir.

KİŞİLERDE BULAŞMANIN GİDERİLMESİ

Radyoaktif maddelerle bulaşmış kişilerin; duş altında, ılık su ve yumuşak sabunla yıkatılarak bulaşmanın giderilmesi istenir. Sığınma işleminden önce, mümkün olduğu oranda bulaşmış kişilerin ölçüm ve bulaşmanın giderilmesi işlemleri yapılır.

İYOT TABLETLERİ

Bir nükleer kazada, havaya radyoaktif iyot salınır. Teneffüs edilen iyotun büyük bir kısmı tiroit bezlerinde toplanır. Bu nedenle tiroit bezleri yüksek oranda radyasyon dozuna maruz kalırlar.

 İyot tabletleri, radyoaktif olmayan iyot bileşikleridir. Radyoaktif iyotun tiroit bezlerinde toplanması radyoaktif olmayan iyot ta

bletlerinin doğru zamanda alınmasıyla önlenebilir. Radyoaktif olmayan potasyum iyodür, tiroit bezlerini doygunlaştırır. Böylelikle, radyoaktif iyotun tiroit bezleri tarafından soğurulması önlenmiş olur. Radyoaktif iyot, idrar yoluyla vücuttan atılır.

Bu tabletler verilecek bilgiler doğrultusunda kullanılır. İyot tabletleri genellikle iyi tolere edilir. Sindirim bozuklukları gibi yan etkiler çok nadiren görülmekle beraber uygulama kesildiğinde kendiliğinden geçer. Yan etkilerin uzun süre devam etmesi durumunda doktora başvurulmalıdır. İyota karşı aşırı hassasiyeti (alerji) olan kişilere verilmemelidir. Hipertiroit şikayeti olanlar, iyot tabletleri aldıkları süre içinde de tedavilerine devam etmeli, ancak tehlike durumu sona erdiğinde, doktoruna başvurmalıdırlar. İyot tableti aldıktan sonra 1 hafta ila 3 ay içinde çarpıntı, kilo kaybı veya ishal şikayeti olanlar doktora müracat etmelidir.

Tabletler, mümkünse aç karnına alınmamalıdır. Kolaylık sağlamak için tercih edilen bir sıvıda eritilip içilebilir ancak solüsyon kararsız olduğundan hemen tüketilmelidir.

İyot tabletlerinin radyoaktiviteye maruz kalınmasından sonraki ilk 10 saat içinde uygulanmaması durumunda hiç bir etkisi olmayacaktır. Solunum ya da sindirim yoluyla alınmış radyoaktif iyotun bloke edilmesi ya da azaltılması amacıyla alınan iyot tabletleri;
  • Radyoaktiviteye maruz kalınmadan 6 saat öncesinde oral olarak uygulandığında %98,
  • Radyoaktif tehlike anında (ışınlanma sırasında) uygulandığında %90
  • Solunum yolu ile dış radyasyona maruz kalındıktan 4-6 saat sonra alındığında %50 etki sağlar.

 

İyot tabletleri maksimum toplam doz 1 gramı geçmemek üzere aşağıdaki dozlarda kullanılır;

Değişik Gruplar İçin Tavsiye Edilen Günlük İyot Dozları (Potasyum iyodür veya Potasyum İyodat olarak):


Yaş Grubu

İyot Eşdeğer Kütlesi (mg)

 KI

KIO3(mg)

 Tablet Oranları (mg)

 Doğumdan 1 aya kadar
 12,5
 16
21
 1/8
 1 ay-3 yaş
 25
 32
42
 1/4
 3 yaş-12 yaş
 50
 65
85
 1/2
 ergin ve yetişkinler>12 
(hamile kadınlar dahil)
 100 
 130 
170
 1 

Yayın Akışımıza Abone Olun!

Yeni eklenen duyurulardan haberdar olmak için yayın akışımıza abone olun.