Teknoloji Dairesi'nin görevleri 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 8-d) fıkrası gereğince, bu Kanun'un 4. maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer yakıt çevrimi ve nükleer hammaddeler ile güç üretimine dönük olmayan reaktör araştırma, kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel ilişkilere dair hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmaktır.