TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

DANIŞMA KURULU

1

Dr. Zafer DEMİRCAN

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

2

Necati YAMAÇ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3

Prof.Dr. Baki HEKİMOĞLU

Sağlık Bakanlığı

4

Dr. Bülent SÖNMEZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

5

Dr. Mehmet DUYAR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

6

Müh.Yb. Aşir BAHÇEBAŞI

Milli Savunma Bakanlığı

7

Sebahattin DÖKMECİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

8

Doç.Dr. Fehmi AKGÜN

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı

9

Dr. Murat BİLEN

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

10

Ercüment ÖZDEMİRCİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

11

Prof.Dr. İsmail BOZTOSUN

Akdeniz Üniversitesi

12

Doç.Dr. Veysi Erkcan ÖZCAN

Boğaziçi Üniversitesi

13

Pof.Dr. Perihan ÜNAK

Ege Üniversitesi

14

Prof.Dr. Ahmet Necmeddin YAZICI

Gaziantep Üniversitesi

15

Doç.Dr. Şule ERGÜN

Hacettepe Üniversitesi

16

Prof.Dr. İskender Atilla REYHANCAN

İstanbul Teknik Üniversitesi

17

Prof.Dr. Belgin KÜÇÜKÖMEROĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi

18

Prof.Dr. Selahattin ÖZDEMİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

19

Doç.Dr. Melahat Bilge DEMİRKÖZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

20

Prof.Dr. Tuncay BAYRAM

Sinop Üniversitesi

21

Prof.Dr. Halil KUMBUR

Mersin Üniversitesi

22

Prof.Dr. Tonguç ÖZDEMİR

Mersin Üniversitesi

Danışma Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından havale edilen konuları inceleyip sonuç ve önerilerini Atom Enerjisi Komisyonuna bildirir. Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ile öteki ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzmanlar arasından, sayısı, nitelikleri ve seçimi hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenen üyelerden oluşur ve davet üzerine toplanır. Danışma Kurulu üyeleri, Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Başbakanın onayı ile görevlendirilir. Kurul, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından yılda en az bir kere toplantıya çağrılır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı bu toplantıya başkanlık eder. 


Danışma Kuruluna yurt içi ve dışından uzman kişiler çağrılabilir, fikir ve mütalaaları alınabilir.