Gerek hayvan yetiştirme ve besleme alanında gerekse hayvan sağlığında konvansiyonel metotlarla yapılamayan çalışmalar nükleer teknikler ile yapılmaktadır. Ayrıca konvansiyonel metotlarla yapılan fakat yeterince hassas olmayan analizler de nükleer tekniklerle yapılmaktadır. Bazı hormon analizleri hem beşeri hem de hayvancılıkta sadece nükleer teknikler ile yapılabilmektedir  (RIA).