Nükleer madde ve radyoaktif kaynakların kaçakçılığı hem silahsızlanma hem de halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son yıllarda nükleer madde ve radyoaktif kaynakların yasadışı ticaretinde bir artış  kaydedilmiştir. Yasadışı ticaretin engellenmesi için, ülkemiz yetkili kuruluşlarınca bu konuda yapılan çalışmalara hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katkı sağlanmaktadır. Yasadışı ticaretin önlenmesinde ulusal düzeyde birçok tedbirler alınmaktadır. Bu amaçla, nükleer tesislerimizin fiziksel koruma önlemlerinin artırılması, sınır kapılarımıza radyasyon algılayan sistemlerin kurulması, gümrük ve polis teşkilarına gerekli eğitimlerin verilmesi ve ulusal düzeyde uygulanacak olan bir model eylem planının hazırlanması ve benzer çalışmalar yürütülmektedir.