• Nükleer Güvenlik
  • Nükleer Güvence ve Emniyet
  • Nükleer Maddelerin Yasadışı Ticaretinin Önlenmesi Çalışmaları

Nükleer güvenlik, nükleer tesislere ilişkin tüm faaliyetler sırasında, birey, toplum ve çevrenin radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasıdır.

Nükleer güvenliğin hedefleri şöyle özetlenebilir:

•  Nükleer tesislerde sürdürülebilir ve etkin koruma önlemleri alarak, tesisten kaynaklanabilecek olası radyolojik zararlara karşı birey, toplum ve çevreyi korumak;

•  Nükleer tesislerde, normal işletme koşullarında tesis içinde veya tesisten herhangi bir planlı radyoaktif madde salımı durumunda maruz kalınan radyasyonu belirlenen sınırların altında ve mümkün ve makul olan en düşük düzeyde tutmak; kaza koşullarında ise kazanın radyolojik sonuçlarını hafifletmek;

•  Nükleer tesislerde kazaların önlenmesini, buna rağmen kaza olması durumunda sonuçlarının hafifletilmesini, olasılığı en düşük kazalar da dahil olmak üzere tesisin tasarımında dikkate alınan tüm kazalar için radyolojik sonuçların boyutlarının küçük olması ve belirlenen sınırların altında tutulmasını ve ağır radyolojik sonuçlar doğuracak kazaların gerçekleşme olasılığının son derece düşük olmasını sağlamak için mümkün ve makul olan tüm önlemleri almaktır.

Devamını Oku

Nükleer Güvence ve Emniyet

9 Temmuz 1982 tarihli ve 2690 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl faaliyetlerde kullanılan:

-          Nükleer maddeler ile nükleer tesisleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimleri engellemek, tespit etmek ve gerektiğinde karşılık vermek üzere gerekli fiziksel korunma önlenmelerinin alınmasını sağlamak,

-          Nükleer maddeler ile nükleer amaç için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterini tespit ve takip etmek, bunların nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı aygıtlara dönüştürülmesini önlemek,

-          Nükleer madde, nükleer alanda kullanılan malzeme, ekipman ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin ihracatını kontrol etmek,

-          Nükleer madde, stratejik malzeme ya da nükleerle ilgili diğer ekipmanların ithalatını kontrol etmek

üzere ülkemizde uygulanacak temel hedef ve politikaları belirlemek, mevzuat hazırlamak, yetkilendirme ve denetim faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiştir. Yukarıda tanımlanan faaliyetleri yürütmek üzere uluslararası mevzuatın takip edilmesi, uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması ve ülkemizde konuyla ilgili görevli personele eğitim verilmesi de TAEK’in görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.  

Devamını Oku

Nükleer madde ve radyoaktif kaynakların kaçakçılığı hem silahsızlanma hem de halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son yıllarda nükleer madde ve radyoaktif kaynakların yasadışı ticaretinde bir artış  kaydedilmiştir. Yasadışı ticaretin engellenmesi için, ülkemiz yetkili kuruluşlarınca bu konuda yapılan çalışmalara hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katkı sağlanmaktadır. Yasadışı ticaretin önlenmesinde ulusal düzeyde birçok tedbirler alınmaktadır. Bu amaçla, nükleer tesislerimizin fiziksel koruma önlemlerinin artırılması, sınır kapılarımıza radyasyon algılayan sistemlerin kurulması, gümrük ve polis teşkilarına gerekli eğitimlerin verilmesi ve ulusal düzeyde uygulanacak olan bir model eylem planının hazırlanması ve benzer çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Devamını Oku

Nükleer Enerji ve Reaktörler

Günümüzde Nükleer Enerji (Rapor)
Akkuyu Nükleer Güç Santralı
İleri Nükleer Reaktör Çalışmaları
Nükleer Yakıt Çevrimi
  • Nükleer Reaktörler
  • Günümüzde Nükleer Enerji (Rapor)
  • Akkuyu Nükleer Güç Santralı
  • İleri Nükleer Reaktör Çalışmaları
  • Nükleer Yakıt Çevrimi
  • Nükleer Atıklar