İdari ve Mali İşler Dairesi'nin görevleri 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 8-e) fıkrası gereğince, bu Kanun'un 4. maddesinde belirtilen görevlerden personel, özlük işleri, genel hizmetler, arşiv konuları ile inşaat, donatım, bütçe ve komptrolörlük hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmaktır.