İdari ve Mali İşler Dairesi'nin görevleri 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 8-e) fıkrası gereğince, bu Kanun'un 4. maddesinde belirtilen görevlerden personel, özlük işleri, genel hizmetler, arşiv konuları ile inşaat, donatım, bütçe ve komptrolörlük hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü
Mal Ve Hizmet Alımları Şubesi Müdürlüğü
Güvenlik Şubesi Müdürlüğü
Evrak Ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü
  • İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
  • Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü
  • Mal Ve Hizmet Alımları Şubesi Müdürlüğü
  • Güvenlik Şubesi Müdürlüğü
  • Evrak Ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü