Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi'nin görevleri 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 8-c) fıkrası gereğince, bu Kanun'un 4. maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, nükleer teknik uygulama, radyo-izotop üretimi, uluslararası ilişkiler, eğitim, yayın, halkla ilişkiler ve tercüme hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmaktır.