SANAEM Tanıtım KitabıTAEK Bünyesindeki Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) ve Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM) Bakanlar Kurulunun 13/06/2005 tarihli kararının 1/07/2005 tarihinde 25862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile birleştirilerek Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) adı ile yeniden kurulmuştur.

1956 yılında 6821 sayılı yasa ile Başbakanlık'a bağlı olarak kurulan Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, 1982 tarih ve 2690 sayılı kanunla Başbakan'a bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) adı ile yeniden yapılanmıştır.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) bağlı olan Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM), Ankara-İstanbul yolu üzeri (D750 karayolu-E5) 40. km Saray mevkiinde bulunan yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.


Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğine bağlı olarak 1961 yılında Ankara’da kurulan ve atom enerjisi ve teknolojisinin ülke yararına kullanılıp kalkınmaya katkıda bulunmasını sağlayacak temel ve uygulamaya yönelik araştırmaların yapılması amacıyla 1967 yılında yeniden yapılanan Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), Fizik, Kimya, Tarım, Sağlık Fiziği ve Elektronik Bölümlerinde nükleer alanda temel ve uygulamalı araştırmalar yanında, eğitim faaliyetleri ile analiz hizmetlerini sürdürmüştür. Atom fiziği, katı-hal fiziği, malzeme fiziği, nötron fiziği, termonükleer fizik, nükleer ve analitik yöntemlerin kullanıldığı çevre kirliliği, nükleer yakıt ve endüstri kimyasına ilişkin araştırma ve analizler, dozimetri hizmetleri, 1990 yılına kadar ANAEM’in Beşevler’deki yerleşkesinde, 1990-1999 yılları arasında, Kazan ilçesine bağlı Saray köyünde, 650 dönümlük arazide bulunan Sarayköy yerleşkesinde sürdürülmüştür. Ayrıca 1993 yılında, endüstriyel alanda tek kullanımlık tıbbi malzemelerin sterilizasyonu amacıyla TAEK bünyesinde bu merkeze bağlı Gama Işınlama Tesisi kurulmuştur.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda tarım ve hayvancılık alanındaki araştırmalar Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) bünyesinde 1970 -1978 yılları arasında Tarımsal ve Biyolojik Radyoizotop Uygulama Grubunda yürütülmüştür. Tarım alanındaki araştırmalar 1978-1984 yılları arasında Nükleer Tarım Bölümünde yürütülmüştür. Nükleer Tarım Bölümü Nükleer Tarım Araştırma Merkezine dönüştürülmüş ve Radyobiyoloji, Radyoizotop Uygulama Bölümleri ile faaliyetlerini sürdürerek  1990 yılında Kazan ilçesine bağlı Sarayköy yerleşkesine, taşınmıştır. 1991 yılında tekrar ANAEM bünyesinde Nükleer Tarım Araştırma Enstitüsü ve daha sonrada Tarım Bölümü adı altında araştırma ve eğitim faaliyetlerini 1999 yılına kadar sürdürmüştür.

Hayvancılık alanındaki araştırmalar 1978 –1981 yılları arasında Hayvancılıkta Radyoizotop Uygulama Bölümünde sürdürülmüş, 1981 yılında Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü (LHSNAE ) kurulmuştur. 1999 yılında  Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü ile Ankara   Nükleer  Araştırma  ve  Eğitim  Merkezi’nin Tarım Bölümü birleştirilerek Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM) kurulmuştur. Merkez, verim artışı sağlamakta geleneksel yöntemlerle çözümü mümkün olmayan tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili problemlerde nükleer ve ileri teknikleri kullanarak araştırmalar ve eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) ve Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM) Bakanlar Kurulunun 13.06.2005 tarihli kararının 01.07.2005 tarihinde 25862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile birleştirilerek Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) adı ile yeniden kurulmuştur. Merkez ülke genelinde ulusal ve uluslararası düzeyde nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması ve nükleer bilim ve teknolojinin ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla benimsenen yeni nükleer enerji politikasını sürdürülebilir hale getirmeyi hedef seçmiş olup, bu hedefi  yakalamak için yeniden yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.

 

SANAEM farklı alanlarda yılların verdiği birikimi, mevcut personel alt yapısı, genişletilmiş cihaz envanteri, yenilenmiş laboratuvarları ile sahip olduğu misyon ve vizyonu çerçevesinde hızla kendi alanında iddialı bir mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilerlemektedir. TAEK 2007 yılında EURAMET nezdinde “Radyonüklit Metroloji” alanında Görevlendirilmiş Kuruluş (Designated Institution) olarak deklare edilmiştir. Bu bağlamda da SANAEM, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile birlikte  bu alanda da yeni bir görev üstlenmiş ve 2008 yılında da bu yeni görevi kapsamında yoğun çalışmalarına devam etmiştir.Hedefimiz, nükleer alanda yenilikleri takip ederek, ülkemizde bu alanda yürütülecek çalışmaların dünya standartlarında sürdürülmesini temin etmek, ölçüm ve analiz konularında uluslararası alanda tanınır biraraştırma merkezi olmak, halkın ve

 

çevrenin radyasyon güvenliğinin sağlanmasında verilen rutin hizmetlere daha yaygın bir ölçekte katkıda bulunmak, “Radyonüklit Metroloji” konusunda ülkemizin hak ettiği prestiji uluslararası arenada kazanabilmesini sağlamak ve ülkemizin bu alandaki önemli bir eksikliğini giderebilmeyi teminen gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.

İletişim >>