3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında 27/10/2016 tarihinde yapılan atama kurası sonuçlarına göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için 9 Aralık 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) şahsen, APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu. (Ek-1)

2. 4,5x6 ebadında 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4. Devlet Personel Başkanlığınca Kurumumuza yerleştiğine dair internet çıktısı.

5. Yerleştirmede kullanılan öğrenim belgesinin, APS veya kargo ile gönderecek adaylar için noter tasdikli örneği, şahsen teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi. (Fotokopisi Kurumumuzca tasdik edilerek aslı iade edilecektir.)

6. Mal Bildirim Formu. (Ek-2) (Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacaktır.)

7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3) (Bilgisayar ortamında 2 nüsha olarak doldurulup imzalanacaktır. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacak olup, onaylama Kurumumuzca yapılacaktır.)

 

AÇIKLAMALAR: 

1. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Ortaokul ve dengi, lise ve dengi öğrenimde hazırlık sınıfı okuyan veya normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim belgesinin aslını veya noter tasdikli örneğini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece/kademe ilerlemesi açısından değerlendirilecektir.

 

 

 

                     

 

 

SARAYKÖY NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ
Kalite Yönetim Birimi
Nükleer Teknikler Bölümü
Proton Hızlandırıcısı Bölümü
Radyasyon Metrolojisi Bölümü
Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
Sağlık Fiziği Bölümü
Teknoloji Bölümü
Eğitim Şubesi Müdürlüğü
TESİSLER
  • SARAYKÖY NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ
  • Kalite Yönetim Birimi
  • Nükleer Teknikler Bölümü
  • Proton Hızlandırıcısı Bölümü
  • Radyasyon Metrolojisi Bölümü
  • Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
  • Sağlık Fiziği Bölümü
  • Teknoloji Bölümü
  • Eğitim Şubesi Müdürlüğü
  • TESİSLER