Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
Atık Yönetimi Bölümü
Nükleer Elektronik Bölümü
Nükleer Teknoloji Bölümü
Nükleer Teknikler Bölümü
Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
Sağlık Fiziği Bölümü
  • Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
  • Atık Yönetimi Bölümü
  • Nükleer Elektronik Bölümü
  • Nükleer Teknoloji Bölümü
  • Nükleer Teknikler Bölümü
  • Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
  • Sağlık Fiziği Bölümü

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) arasında yürütülen çalışmalar sonucu, TAEK tarafından verilecek izinlerin  “Tek Pencere” sistemi üzerinden elektronik ortamda e-belge olarak düzenlenmesi uygulaması,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2016/2 sayılı genelgesi uyarınca 22/03/2016 tarihinde başlatılacaktır.

22/03/2016 tarihi itibariyle; radyoaktif maddelere ilişkin ithal, ihraç ve geçici çıkış-giriş izni almak üzere posta yolu ile TAEK’e gönderilen ve TAEK tarafından uygun bulunan başvurular için, “Tek pencere” sistemi üzerinden onay verilerek belge numarası atanacak olup, kuruluşların yapacakları başvurulara cevaben Kurumumuz tarafından izin belgesi düzenlenmesi ve posta ile gönderilmesi uygulamasına son verilecektir.

Radyoaktif maddelere ilişkin izin başvurularına ait Kurumumuz tarafından, “Tek pencere” sisteminde onaylanmış e-belge numaraları radyasyon güvenliği kapsamında lisan izin işlemleri adresinde ilan edilecektir.

TAEK’e yapılacak izin başvurularının “Tek Pencere” sisteminden onaylanabilmesi için, Kuruluşlara ait başvurularda beyan edilen unvan ve vergi numarasının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait veri sisteminde kayıtlı bilgilerle uyumlu ve güncel olması gerekmektedir.