Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
Atık Yönetimi Bölümü
Nükleer Elektronik Bölümü
Nükleer Teknoloji Bölümü
Nükleer Teknikler Bölümü
Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
Sağlık Fiziği Bölümü
  • Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
  • Atık Yönetimi Bölümü
  • Nükleer Elektronik Bölümü
  • Nükleer Teknoloji Bölümü
  • Nükleer Teknikler Bölümü
  • Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
  • Sağlık Fiziği Bölümü

     2017 EKPSS/KURA ile Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için 29 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) şahsen, APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1. EKPSS Aday Başvuru Formu. (Ek-1)

2. 4,5x6 ebadında 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4. Yerleştirmede kullanılan öğrenim belgesini APS veya kargo ile gönderecek adaylar için noter tasdikli örneği, şahsen teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi. (Fotokopisi Kurumumuzca tasdik edilerek aslı iade edilecektir.)

5. Engellilik durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporunun (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu) aslı veya noter tasdikli örneği.

6. EKPSS Sonuç Belgesi ve Kurumumuza yerleştirildiğine dair ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi.

7. Kimyager kadrosuna yerleştirilen adaylar için yabancı dil belgesi.

8. Mal Bildirim Formu. (Ek-2) (Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacaktır.)

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3) (Bilgisayar ortamında 2 nüsha olarak doldurulup imzalanacaktır. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacak olup, onaylama Kurumumuzca yapılacaktır.)

10. Halen kamu kurumlarında çalışanların çalıştıkları kurumdan alacakları Hizmet Belgesi.

 

Not: Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.